Psykisk helse- og rusteam

Avdeling Psykisk helse og rus har kontorer i helse- og sosialsenteret. Teamet består av psykiatriske sykepleiere, sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid og vernepleier. Vi tilbyr støttesamtaler og individuell oppfølging til personer som har psykiske problemer eller er i en psykisk krise. Ruskonsulenten har hovedansvar for å følge opp brukere med primært rusproblemer.

Klikk her for å lese en brosjyre om Psykisk helse- og rustjenesten

Vi er en del av «Familiens hus» som tilbyr tjenester til barn og deres familier, og samarbeider i den forbindelse med helsestasjonen og rehabiliteringsteamet. Andre samarbeidspartnere er blant annet fastleger, NAV, spesialisthelsetjenesten, kommunens servicegruppe, dagsenter, hjemmetjenesten og frisklivsentralen/turgruppe.

Søknad til avdeling Psykisk helse og rus sendes eller leveres Tildelingskontoret, Helse- og sosialsenteret, Bergskrenten 12, 1592 Våler i Østfold. Søknadsskjema finner du HER.  Skjemaet skrives ut og underskrives.

Kommunens sentralbord: 69 28 91 00

Koordinator Tildelingskontoret: 69 28 91 92

Koordinator psykisk helse- og rusteam: 69 28 92 11

Tilbudet fra kommunen kan være:

  • Hjelp til å strukturere hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter

  • Personlig oppfølging og samtaler

  • Hjemmebesøk ved behov

  • Hjelp til kontakt med andre instanser

  • Råd og veiledning

De som trenger behandling i spesialisthelsetjenesten for sine psykiske problemer må kontakte sin fastlege for henvisning dit.

AKUTTHJELP: I kritiske og livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefon 113.

Er situasjonen alvorlig, men ikke livstruende, ring legevakt på telefon 69 25 33 33

Andre aktuelle telefonnummer:

Mental helses hjelpetelefon: 810 300 30

Kirkens SOS: 815 333 00

Krisesenter: 69250550