Radonmåling i Våler

Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft.

Radon er en radioaktiv edelgass som dannes når uran brytes ned. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Ca. 10 % av den norske boligmassen har en radonkonsentrasjon over 200 Bq/m3. I de aller fleste tilfeller er byggegrunnen hovedkilden til forhøyde radonverdier
Stråledosene fra radon er større enn dosene fra all annen naturlig og menneskeskapt ioniserende stråling. Det er anslått at radon i innemiljøet er årsak til mellom hundre og tre hundre tilfeller av lungekreft i den norske befolkning årlig. WHO har konkludert med at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft, og at det bare er røyking som representerer en større lungekreftrisiko.

Det er ikke mulig å fastslå radonkonsentrasjonen i en bolig uten at det foretas en måling. Bare måling med sporfilm oppfyller kriteriene fra Statens strålevern. I boliger med en radonkonsentrasjon i oppholdsrom på mellom 200 og 400 Bq/m3 bør enkle og billige tiltak for å redusere konsentrasjonen gjennomføres. Hvis radonkonsentrasjonen overstiger 400 Bq/m3 anbefales alltid å gjennomføre mottiltak.
 
Du kan lese mer på hjemmesidene til Statens strålevern.
Det ble vinteren 2000/2001 gjennomført en radonmåling i Våler.