Reisebrev nr 21

Reisebrev 21 fra Ville Vakre Våler: Våler kommune er en STOR kommune! Totalarealet er på 256km2, og av det arealet har vi mye flott skog! Og i den skogen har vi en stor artsrikdom og mange ressurser! Etter mange turer på kryss og tvers i Våler den siste tiden, vil jeg si, at den ressursen som nå venter på å bli høstet, er masser av bær og mengder av sopp! Så; ut i skogen - opp i trærne!! "Det er HER vi møtes"!

Skogens gull
Fotograf og tilrettelegger: Inger-Lise Søland