Reisebrev nr 41

Jeg innrømmer at kunst ikke har interessert meg så mye - før de siste årene. Dette her er noe spesielt og er spennende for liten og for stor, samt at det er et pilotprosjekt i Østfold! Denne helgen markerer kunstnergruppen LandSkapt at pilotprosjektet nå åpnes for publikum, og jeg har fått den ære av åpne dette spennende kunstprosjektet, førstkommende søndag, kl. 14.00 på Vestre Kjærnes gård. Kunstnerne bak det nyskapende prosjektet vil fortelle om prosjektets visjon og om det tverrfaglige samarbeidet med naturfaget. Målet med prosjektet er å skape en ny arena for samtidskunst i grønne omgivelser, samtidig som dette inviterer nye målgrupper ut til naturen. Turen vil gi en ny opplevelse og forhåpentligvis gi publikum grunn til å innlede samtaler eller danne nye tankemønster. Våler er uten tvil rik på vakker natur, og nå kan den også bli rikere på kultur og nye aktiviteter. Et prosjekt som LandSkapt kan binde nye møtepunkter, trekke folk i nye retninger, åpne for dialog og inspirasjon til nye tanker. I utviklingen av prosjektet kan man se videre på muligheter og invitere barn og unge til egne opplevelser og oppdagelser til selv å skape, engasjere seg, tenke problemløsning, stimulere kreativiteten og bevissthet rundt sine egne omgivelser. Vestre Kjærnes Gård har stilt sin gård til disposisjon for dette prosjektet i sommer og på søndag vil gårdeier Per Kjærnes fortelle litt deres erfaringer så langt i forbindelse med kunstner-samarbiedet. Kanskje dette kan inspirere flere aktører til å tenke nytt og se hvilke muligheter som ligger for kultur- og næringslivet dersom man er villig til å satse på nye områder. Internasjonalt prisbelønnet naturfotograf Pål Hermansen har viet sin tid til å dokumentere dette initiativet samtidig som han selv deltok under arbeidsoppholdet. En naturmann som har sett verden har kommet til Ville Vakre Våler og lar seg begeistre må bety at man kan være stolt av naturen Våler er gitt. At slike initiativ tiltrekker seg formidlende yrkesgrupper er svært positivt for en kommune som har mye ved seg som kan formidles og bli sett også i nye sammenheng. Gratulerer Astri -et stort mål er nådd!! Jeg vil også ønske prosjektet alt det beste fremover og samtidig takke for at Ville Vakre Våler Kommune har fått enda en en attraksjon som vil gi enda flere gode opplevelser fremover! "Det er HER møtes!"


Fotograf: Inger-Lise S Andersen