Renovasjon

MOVAR IKS er ansvarlig for husholdningsrenovasjonen i kommunene Moss, Råde, Rygge, Våler og Vestby.
Med husholdningsrenovasjon menes henting av avfall fra boliger, hytter, returpunkter og returstasjoner. 

For oppdatert informasjon om husholdningsrenovasjon fra movar.jpg, trykk på bildene under.

husholdningsrenovasjon.png

slamtoemming.png

hjemmekompost_1000x300.png

solgaardavfallsplass.png

aapningstider_og_kontakt.png

sorteringsveileder.png

miljoebilen.png

kildesortering.png

DETTE ER GRATIS Å LEVERE FOR PRIVAT PERSONER:

  • Farlig avfall (maling/lakk/olje/lim, løsemidler, spraybokser, ugress- og insektmidler, rengjøringsmidler, trykkimpregnert trevirke, jernbanesviller, batterier, sparepærer, asbest og eternitt)
  • EE- avfall (kasserte elektriske/ elektroniske produkter, dette er produkter som trenger strøm for å virke)
  • Hageavfall (gress, løv, greiner og lignende fra hagen)
  • Ren stein, pukk og grus (store mengder kun etter avtale. Ta kontakt!)
  • Prisliste for levering av avfall finner du her.

Noe annet du lurer på om kildesortering? 

sortere.no finner du mer informasjon om hvorfor og hvordan du kildesorterer.