Melde feil på gatelys

Du kan melde feil på gatelys via Lyn Elektro AS sitt meldeskjema. Det er viktig at skjemaet blir korrekt utfylt for at hjelpen skal skje raskest mulig.

Gatelyssamarbeid på tvers av kommunegrenser

Kommunene Moss, Rygge, Våler og Råde har inngått en felles avtale for vedlikehold av kommunenes veilysnett. Vedlikeholdsavtalen er tegnet med Lyn Elektro AS og gjelder for 4 år.

Klikk her for å komme til feilmeldingsportalen som gjelder for Våler kommune.

I kommunene planlegges også forbedringer av det eksisterende gatelysnettet. Dette er et langsiktig arbeid som har bakgrunn i et strengere sentralt regelverk knyttet til miljø og trafikksikkerhet. All strøm til gatelys skal nå måles og forbruket minimeres.

Teknologien innen belysning er nå inne i en sterk utvikling generelt og ikke bare for gatebelysning. Dette dreier seg om hvordan byrom, fasadebelysninger og parker kan designes og belyses. Lys gir sikkerhet, men også trygghet og trivsel. Kommunene arbeider også sammen for å etablere et normverk for hvordan utebelysning utformes i et helhetlig perspektiv.