SFO

Ved de 3 grunnskolene i kommunen gis det et frivillig skolefritidstilbud for elever i 1. – 4. årstrinn – evt. kan det gis et til bud til elever med særskilte behov på 5. – 7. årstrinn.

Tilbudet i skolefritidsordningen skal være preget av elevens behov for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i elevenes alder, funksjonsnivå og interesser.

Skolefritidsordningen skal gi elevene omsorg og tilsyn.

Skolefritidsordningen gir tilbud om opphold i 11 måneder. Se forøvrig vedtektene.

Opptaksperiode og oppsigelse av plass:

Hovedopptaket skjer i vårsemesteret med søknadsfrist 1. april og gjelder for kommende skoleår. Melding om opphold gis i løpet av mai eller så raskt som mulig etter den tid.

Oppsigelse av plass og søknad om endring av plasstype sendes/leveres til den skolen det gjelder.  Oppsigelsestiden er 1 måned og gjelder fra nærmeste 1. i måneden etter at oppsigelse er mottatt.  Ved oppsigelse etter 1. mai må plassen betales ut skoleåret.


Her finner du link til søknad om plass i SFO for alle skolene.

Søknad for kommende år (2016 / 2017):
Acrobat-søknad 

Det beste er om du høyreklikker på lenken du skal ha, velger "Lagre som / Save as", lagrer dokumentet på din egen maskin og åpner filen etter at den har blitt lagret.

Husk at du må fylle ut, skrive det ut og underskrive det før du kan sende det til den enkelte skole:

Informasjon om efaktura  Informasjon om avtalegiro  avtalegiro_soeknad.jpg
Klikk på knappene for å få informasjon, eller velg å skrive ut en søknad om avtalegiro.

Skolene
Kirkebygden skole Svinndal barneskole Våk barneskole
Skoleveien 1
1592 Våler
Svinndalveien 28
1593 Svinndal
Karl Toveruds vei 10
1591 Sperrebotn

... eller levere det på Herredshuset.