Skatteoppkreveren

Moss kemnerkontor og Skatteoppkreveren i Rygge, Råde og Våler


Logo Rygge kommuneLogo Råde kommuneLogo Våler kommune

Moss Kemnerkontor har følgende kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Kirkegata 14 A, 2. etg., 1530 Moss
Ekspedisjonstid: kl. 09.00 - 15.00
Postadresse: Moss kemnerkontor, Postboks 175, 1501 Moss
Telefon: 69 24 80 00, kl. 08.00 - 16.00 (fredag kl. 15.30)
Telefaks: 69 24 80 75

Kommunene Rygge, Råde og Våler har gått sammen om et felles Skatteoppkreverkontor.
Besøksadresse, besøkstid, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse er likt for de tre kommunene.

Besøksadresse: Rådhuset, Larkollveien 9, 1570 Dilling
Besøkstid: kl 07.30 - 15.30 (fredag kl. 15.00), 07.45 - 15.00 (15 mai - 15 september)
Telefon: 69 26 43 00
Telefaks: 69 26 43 23
E-post: skatteavdelingen@rygge.kommune.no

Den øvrige informasjonen er:

Skatteoppkreveren i Rygge:
Postadresse: Skatteoppkreveren i Rygge, Rådhuset, Larkollveien 9, 1570 Dilling
Bankkontonummer for skatt: 6345 06 01367

Skatteoppkreveren i Råde:
Postadresse: Skatteoppkreveren i Råde, Rådhuset, Larkollveien 9, 1570 Dilling
Bankkontonummer for skatt: 6345 06 01359

Skatteoppkreveren i Våler:
Postadresse: Skatteoppkreveren i Våler, Rådhuset, Larkollveien 9, 1570 Dilling
Bankkontonummer for skatt: 6345 06 01375

For mer informasjon, se skatteetaten.no og odin.dep.no/fin/ eller ta kontakt med din lokale skatteoppkrever.