Skjemaer

Oppdatert av: Tom Bastiansen (20.mar.2015)

Her finner du en del blanketter, skjemaer og søknader som brukes i kommunesammenheng. Du kan fylle ut disse på pc-en og skrive dem ut og levere dem på Herredshuset.

Det finnes løsninger med fullelektroniske skjemaer som leveres elektronisk rett inn til kommunens saksbehandlersystem, men Våler kommune har ikke implementert disse ennå.

Skjemaene som finnes her må derfor skrives ut og leveres.

Byggesaksblanketter

Skj.nr. Skjemanavn
5148 Samsvarserklæring
5149 Kontrollerklæring
5151 Søknad om igangsettingstillatelse
5153 Søknad om tiltak uten ansvarsrett
5154 Nabovarsel
5155 Gjenpart av nabovarsel
5159 Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjening
5160 Referanseprosjekter
5167 Søknad om ferdigattest
5168 Søknad om endring av gitt tillatelse
5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse
5174 Søknad om tillatelse til tiltak
5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer - bygningsspesifikasjon
5176-1 Boligspesifikasjon i Matrikkelen (1-2)
5176-2 Boligspesifikasjon i Matrikkelen (2-2)
5177 Søknad om arbeidstilsynets samtykke
5181-1 Søknad om ansvarsrett (1-2)
5181-2 Søknad om ansvarsrett (2-2)
5185 Gjennomføringsplan
5880 Søknad om deling/justering av grunneiendom/Rekvisisjon av oppmålingsforretning
19462 Søknad om Sentral godkjenning av foretak
Se Byggesak for mere informasjon.
Du finner også god veiledning på Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sin hjemmeside for utfylling, der kan du også fylle ut byggesøknaden elektronisk, slik at du får en løpende veiledning under utfylling.
Våler kommune har p.d.d. ikke elektronisk signering, men søknadene kan skrives ut og sendes per post, eller epost til oss.

Barnehagesøknad og SFO

Kultur

Landbruksblanketter

Vei, vann, avløp og spredt avløp

 

eFaktura og avtalegiro

Informasjon om efaktura
Informasjon om avtalegiro
avtalegiro_soeknad.jpg
Klikk på knappene for å få informasjon, eller velg å skrive ut en søknad om avtalegiro
Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no