Invitasjon til skogkveld i Våler

Nye skogbruksplaner gir skogeiere oversikt og muligheter. Våler kommune, Aktivt Skogbruk og Skogselskapet i Østfold inviterer skogeiere i Våler til en faglig skogkveld med skogbruksplan og skogskjøtsel som hovedtema.

Tid: 04. september 2017, kl 17:00 - 21:00
Sted: Ombustvedt skog i Våler
Om arrangementet:

Sted og veibeskrivelse finner du på kartet under: