Skole

Våler kommune har 3 ordinære grunnskoler, felles kulturskole med Moss og Rygge og grunnskoleopplæring for voksne, som tilbys i samarbeid med Moss kommune.

Henvendelser vedrørende skolene bør gå direkte til den enkelte skole.  Se oversikt over kommunens skoler med respektive kontakter og hjemmesider.  Grunnskolen i Våler består av to barnetrinnskoler (Våk skole og Svinndal skole) og en 1 – 10 skole (Kirkebygden barne- og ungdomsskole).

Klikk på bildet for å se Vålerskolens verdifolder.
verdifolder.jpg

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen og skape gode relasjoner. I denne sammenhengen ønsker FUG å være tilgjengelige via den enkelte skoles hjemmeside og kommunens hjemmeside. Forskning viser at barn presterer bedre faglig og utvikler seg bedre sosialt når det er et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen.
Klikk på logoen for å komme til FUG's hjemmeside.
FUG

Kulturskolen for Moss, Rygge og Våler gir tilbud til barn og unge i kommunen.

Voksenopplæring: 
Våler kommune har tilbud til voksne mennesker som har behov for grunnskoleopplæring og tilbyr norskopplæring med samfunnskunnskap for innvandrere. Voksenopplæringen gis i hovedsak i samarbeid med  Moss Voks

Kontakt Våler kommune, Stab Oppvekst og Kultur, for nærmere opplysninger og søknadsskjema.

Stab Oppvekst og Kultur er lokal skolemyndighet og har kontor i Herredshuset, sentralt i Våler. Tlf.: 69 28 91 20