Skolehelsetjeneste

Generelt

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Skolehelsetjenesten
Ungdomshelsestasjon i Moss

Samarbeidspartnere

Psykisk helse, Våler kommune.

Ungdomshelsestasjonen i Moss
Sentrum helsestasjon, Kirkegata 14, 1530 Moss
Tlf. 69 24 83 25
Åpningstider:
Mandag:   15.00-17.00
Torsdag:  15.00-17.00
Fredag:    09.00-11.30

Skoletannklinikk Våler kommune:
Moss Tannklinikk, Gudesgt.1, 1530 Moss.
Tlf.: 69 20 19 03.

Beslektede tjenester

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

Lov

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Anne
Etternavn: Kopperud
Tittel: Fagsjef
Telefon: 69 28 91 72
Telefaks: 69 28 91 01
E-post: anne.kopperud@valer-of.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Helsestasjonen
  • Leder: Hege Karlsen Bratli
  • Telefon: 69 28 91 75
  • Postadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD
  • Besøksadresse: 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

28.08.2017 09:24