Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjonsarbeidet for spe- og småbarn og består av helsesøster og lege.

Helsesøster er sykepleier med ett års spesialutdanning i forebyggende og helsefremmende arbeid.

• Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevenes totale helse og bidra til best mulig trivsel for barna.

• Helsesøster ønsker å fange opp barn med fysiske, psykiske og sosiale vanskeligheter så tidlig som mulig.
 

Skolehelsetjenesten kan kalles barnas bedriftshelsetjeneste.
Foresatte bør være oppmerksomme på forandringer hos barnet. De
oppfordres til å ta kontakt med helsesøster på skolen når det gjelder spørsmål eller bekymring rundt elevers helse og trivsel.

Lus forekommer ofte som utbrudd i skolen. Den smitter ved direkte kontakt, og fjernes ved kjemming og/eller bruk av lusemiddel. Foreldrene oppfordres til å undersøke barna regelmessig og gi beskjed til skolen ved utbrudd.
Lusemidler er reseptfrie og apotekene gir god veiledning!
Nærmere info om lus på Folkehelseinstituttets hjemmeside: www.fhi.no

Tverrfaglig samarbeid er ofte nødvendig. Vi samarbeider med skolelege og fysioterapeut, og med foresattes samtykke også med for eksempel fastlege, psykisk helsetjeneste og barnevern.
Helsesøster kan ikke gi videre opplysninger eller samarbeide med andre om eleven uten samtykke fra foresatte/elev.

 
Vi har taushetsplikt!
 

Ved vaksinering vil det bli gitt beskjed til hjemmet. Vi er bestandig to eller tre sammen om vaksinasjon. Dette kan medføre at vi ikke er tilstede på egen skole i disse periodene.
For mer informasjon om vaksiner se Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no

Det er dokumentert bekymringsfull vektøkning hos norske barn og unge. Helsesøster måler lengden på barna i 3. og 8. klasse. Om ønskelig veier vi også barna og veileder i forhold til vektutfordringer i samarbeid med foresatte.
Regelmessige helseundersøkelser med målinger av høyde og vekt gir verdifull informasjon om barns helse, vekst, trivsel og utvikling.

Helsesøster bidrar med opplysning/veiledning i gruppe/klasse, eller i forhold til enkeltelever etter foresattes og elevens ønske.

Undersøkelser og vaksiner i regi av skolehelsetjenesten:

  • Skolestart: Helseundersøkelse med helsesøster og lege på helsestasjonen.
  • 2. klasse: Vaksine mot kikhoste/stivkrampe/polio/difteri.
  • 3. klasse: Tilbud om å fylle ut et helseopplysningsskjema. Høydemåling (vekt hvis foresatte/elev ønsker det) og gruppesamtaler om helse og trivsel.
  • 5. klasse:  Undervisning om pubertetsutvikling og tilbud om å fylle ut helseopplysningsskjema.
  • 6. klasse: Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR).
  • 7. klasse jenter: Vaksine mot Humant papillomavirus HPV (3 doser) Trygg Oppvekst - grupper.
  • 8. klasse: Tilbud om å fylle ut et helseopplysningsskjema. Samtale i grupper om trivsel, helse med mer. Høydemåling (vekt hvis eleven/foresatte ønsker det).
  • 10. klasse: Vaksine mot polio, kikhoste, difteri og stivkrampe. Utdeling av vaksinasjonskort.

 
Vi har ukentlig kontortid på skolen slik at elevene lett kan oppsøke oss.

Helsesøster er å treffe på:

Våk barneskole:   Mandag  kl. 9.00 – 12.00    Tlf.69 28 92 57   Mobil: 91523342

Kirkebygden skole:
1.-4. klasse:         Tirsdag  kl. 09.00 - 12.00  Tlf.69 28 92 42   Mobil:97 42 85 10

5.-10. klasse:       Mandag  kl. 09.00 - 15.00           Tlf.69 28 92 26
                                Tirsdag  kl. 09.00 - 15.00            Mobil:91 91 07 91

Svinndal barneskole:
Tirsdag  kl. 09.00 - 12.00 Tlf.69 28 92 70   Mobil:40 85 21 10

Vi ønsker å være tilgjengelige og har derfor telefonsvarer på helsestasjonen.
Du kan legge igjen beskjed på tlf.69 28 91 75 – så ringer vi deg tilbake.
Mail: helsestasjonen@valer-of.kommune.no

Hilsen helsesøster på

Våk skole:                    Tone Glendrange Skolt
Svinndal skole:            Anne Torhild Kopperud
Kirkebygden skole:     Kjerstin Hyggen, småskolen
                                        Hanne Sigvartsen, storskolen
                                        Tone Skolt, psykiatrisk spl.
Skolelege:                    Rune Davidsen
Fysioterapeut:              Elin Larsen/Jeanette Bråthe