Søknad SFO

Søknad om SFO plass ved Kirkebygden, Svinndal og Våk skole i Våler kommune. Det er fremdeles mulig å søke om SFO-plass for kommende skoleår.

Skolene er nå igang med å sende ut søknadspapirer til SFO til alle nye førsteklassinger.
På søknadsskjemaet er søknadsfristen satt til 1. mars, men søknader vil bli behandlet fortløpende også etter denne datoen.

Søknadsskjema til SFO kan du også finne på vår hjemmeside øverst under "Barn og familie" og videre under "SFO", evt klikk på denne lenken  http://www.valer-of.kommune.no/sfo1

Søknadsskjemaet kan sendes pr post til Våler kommune, Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler - eventuelt pr epost til postmottak@valer-of.kommune.no

Hvis du har spørsmål ta gjerne kontakt med Våler kommune, Oppvekst og kultur, på telefon 69 28 91 20.

Med vennlig hilsen
Line Andersen
Skolefaglig rådgiver
Våler kommune i Østfold