Stab Helse og Omsorg

Enheten er en støttefunksjon for kommunalsjef for Helse og omsorg. Enheten består av kommuneoverlege, tildelingskontor og folkehelsekoordinator.

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen.
Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Tildelingskontoret er et forvaltningskontor som gir informasjon, råd og veiledning til publikum, kartlegger behov for hjelp og fatter vedtak om individuelle tjenester til personer i alle aldersgrupper.
Alle kan henvende seg til kontoret. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre for å ta kontakt. Kontoret vil være åpent for publikumskontakt mellom kl 0900 og 1400 alle hverdager.
Søknad sendes til Våler kommune ved Tildelingskontoret, Kjosvn 1 , 1592 Våler . Kontakttelefon vil være 69289192

Folkehelsekoordinator skal følge opp strategier , mål og tiltak  i Strategisk folkehelseplan i samarbeid med alle kommunens virksomheter og avdelinger. 
Folkehelsekoordinator er kommunens barnerepresentant, bistår i arbeidet  med folkehelsekonsekvensvurderinger, arbeider inn mot frisklivssentral og er kommunens  representant i nettverkene Sunne kommuner og Østfoldhelsa.

 

Ansatte på Stab Helse og omsorg
Ansatte Tittel
Rune Davidsen Kommuneoverlege
Birgitta Rafshol Tildelingsteamkoordinator
  Folkehelsekoordinator