Rekordstor hogst i Vålerskogene i 2016.

I 2016 var avvirkningen for salg 46.001 kubikkmeter. Med et beregnet hjemmeforbruk på 1300 kubikkmeter blir den totale avvirkning 47.301 m³. Dette er den høyeste avvirkningen i Våler noen gang! Den gamle rekorden fra 2005 og var på 43.124 m³.

Førstehåndsverdien av alt tømmeret som ble levert til industrien i fjor var på 16,1 millioner kroner. Det gir en gjennomsnittlig tømmerpris på 350 kr.

Ny oversikt over skogressursene i Våler:

Hovedgrunnen til den høye avvirkningen er at skogeierne fikk ny skogbruksplaner i fjor våres. Forrige skogtaksering var i 1999. Siden den gang har totalt antall kubikkmeter stående skog i Våler økt med 520.000 kubikkmeter. Totalt stående volum er 2.254.000 kubikkmeter. Over en million kubikkmeter av dette er gammel, hogstmoden skog. Om lag 40% av skogarealet i Våler er eldre, hogstmoden skog.

Samlet sett har skogeierne i kommune store verdier stående på rot. Det er rom for å øke avvirkning enda mer enn rekordavvirkningen i 2016. Årlig brutto tilvekst er 73.000 m³.  Årlig nyttbar tilvekst er ca 61.000 m³. Det betyr at selv med så høy avvirkning som i fjor, bygges det opp enda større tømmervolumer i Våler. Økningen er i høy grad bærekraftig og forsvarlig.  Dette har skogeierne oversikt over gjennom sine skogbruksplaner. Det kan derfor godt hende at årets hogstrekord ryker allerede i 2017.