Fledsbergveien

Det har i flere år vært snakket om asfaltering av Fledsbergveien samt fortau langs den samme veien mellom Turulia og Kirkeveien. Våler kommune beklager at dette prosjektet har tatt uforholdsmessig lang tid.

Det er flere grunner til at dette har tatt tid, noe vi skal la ligge her.

 

Men nå er prosjektet helt konkret i gang, og i tabellen nedenfor er framdriften fram til kontrahering av entreprenør lagt. Vi regner da med at en kontrahering kan skje i begynnelsen av desember 2016. Værforholdene gjennom vinteren vil være avgjørende for når man velger å «sette spaden i jorda». Kort fortalt så er målet at gangveien med lys og forsterking av deler av veilegemet samt asfaltering skal være ferdig til skolestart 2017.

Er det spørsmål kan Bent Melleby kontaktes på epost: bent.melleby@valer-of.kommune.no