Svangerskapsavbrudd

Generelt

Beskrivelse

Abortloven gir deg rett til å kreve abort innen utgangen av den tolvte svangerskapsuka (84 dager). Du kan selv søke om abort. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen, du kan ta direkte kontakt med et sykehus som har gynekologisk avdeling.

Når du kontakter lege, helsestasjon eller sykehus, må de vite dato for første dag i siste menstruasjon. Du trenger ikke begrunne valget ditt, og du velger selv om du vil motta veiledning eller råd.

Legen skal informere deg om hvordan inngrepet gjennomføres og om eventuelle komplikasjoner som kan oppstå.

Legen skal også gi deg informasjon om den støtten samfunnet gir hvis du ønsker det.

Ta kontakt med din fastlege.

Kriterier/Vilkår

Du tar selv den endelige avgjørelsen, såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Stiftelsen Amathea - gratis veiledning
helsenorge.no - abort

Regelverk

Lov

Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven) § 2 (om informasjon)

Forskrift

Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

Retningslinje

Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Saksbehandling

Legen skal vurdere svangerskapets varighet. Kan inngrepet utføres før utgangen av 12. svangerskapsuke, skal legen straks sende begjæringen om svangerskapsavbrudd til det sykehuset e.l. hvor inngrepet skal utføres. Legen skal også utføre nødvendige kliniske undersøkelser, sette opp en skriftlig sammenfatning av kliniske funn og andre relevante og nødvendige medisinske opplysninger og sende sammenfatningen til sykehuset eller institusjonen sammen med begjæringen din.

Saksbehandlingstid

Sykehuset eller institusjonen som er godkjent for å utføre svangerskapsavbrudd, skal behandle begjæringer om svangerskapsavbrudd og eventuelt utføre inngrepet så raskt som mulig.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

  • Navn: Helse
  • Leder: Eline Uthus
  • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
  • Postadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD
  • Besøksadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Ajouransvarlig

Gyldig til

30.01.2018

Sist oppdatert

19.12.2016 13:50