Sykehjem

Våler sykehjem er base for pleie og omsorgstjenestene i Våler kommune.

Det er 25 plasser ved sykehjemmet. En gruppe er skjermet for personer med demens, en gruppe har pasienter med somatikk og en gruppe er for rehabiliteringspasienter og korttids-/avlastningsopphold.

Dersom du trenger hjelp fra de kommunale pleie - og omsorgstjenester, ta kontakt med Tildelingskontoret.
Søknad til sykehjemmet sendes eller leveres Tildelingskontoret, Helse- og sosialsenteret, Bergskrenten 12, 1592 Våler i Østfold. Søknadsskjema finner du HER.  Skjemaet skrives ut og underskrives.

Kommunens sentralbord: 69 28 91 00

Koordinator Tildelingskontoret: 69 28 91 92

Avdelingsleder sykehjem : 69 28 91 95

Vaktrom sykehjem: 69 28 91 90

Film om Våler Sykehjem

 

En litt lengre film

 

Film om Hjemmesykepleien

 Film om Dagsenter og Kjøkken