Sykehjem

Våler sykehjem har 25 plasser, hvor 23 plasser er langtidsplasser og 2 plasser er rehabiliterings-/korttidsplasser. Sykehjemmet er delt i tre grupper; demens, somatikk og rehabilitering.

Telefon til vaktrommet: 69 28 91 90

Avdelingsleder sykehjem
Stilling ikke besatt

Koordinator kjøkken
Camilla Sandberg, tlf.: 69 28 91 94 - som også er telefonen til kjøkkenet.