Tildelingskontoret

Alle innbyggere med behov for Helse og omsorgstjenester ta kontakt eller sende søknaden sin til Tildelingskontoret.

Tildelingskontoret - en dør inn

Tildelingskontoret er et forvaltningskontor som gir informasjon, råd og veiledning til publikum, kartlegger behov for hjelp og fatter vedtak om individuelle tjenester til personer i alle aldersgrupper.

Alle kan henvende seg til kontoret. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller andre for å ta kontakt. Kontoret vil være åpent for publikum mellom kl 0900 og 1400 alle hverdager.

Søknad sendes til Våler kommune ved Tildelingskontoret, Kjosvn 1 , 1592 Våler . 

Tildelingskontorets telefonnummer er 69289192.
Du kan også sende mail til birgitta.rafshol@valer-of.kommune.no eller trude.hagen.hansen@valer-of.kommune.no

Du kan søke om følgende tjenester:

 •  Avlastning for barn og unge
 •  Avlastning i  institusjon for eldre
 •  Bolig med heldøgns omsorg
 •  Omsorgsbolig
 •  Omsorgslønn
 •  Boveiledertjeneste
 •  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 •  Demenskoordinator
 •  Hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring
 •  Hjemmesykepleie
 •  Samtaler med kreftkontakt
 •  Kortidsopphold
 •  Rehabilitering i sykehjem
 •  Langtidsopphold i sykehjem
 •  Matombringing
 • Tjenster fra Psykisk helse og rusteamet
 • Tjenster fra Ruskoordinator
 •  Støttekontakt
 •  Trygghetsalarm

Søknadsskjema finner du her