Tilskuddsordninger

Her finner du informasjon om hvilke tilskuddsordninger som finnes

Driftsstøtte til lag- og foreninger

Våler kommune gir driftsstøtte til lag og foreninger, fortrinnsvis til barn og unge, pensjonister og foreninger som driver en kulturaktivitet. Driftsstøtte tildeles som grunnstøtte og medlemsstøtte. Medlemsstøtte er begrenset til lag som driver aktivitet for barn/unge under 20 år. Søknadsfrist er hvert år 1.april.

Husk å sende melding til lillian.hostaker@valer-of.kommune.no  eller tlf.: 69289128 / 90982613 ved ny leder/adresser/kontaktopplysninger.

Kulturstøtte til enkeltforetak

Kulturstøtte kan tildeles til enkeltforetak som: arrangement, innkjøp, gavepremier, kursavgift og lignende. Tilskudd til enkelttiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle og kan søkes gjennom hele året.

Kontaktperson:
Oppvekst og kultur v /Lillian Høstaker, tlf. 69289128 / 90982613

Spillemidler/Nærmiljøtilskudd
Søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Her finner du mange gode tips om gode idrettsanlegg og hvordan du går fram for å planlegge og søke.
http://www.godeidrettsanlegg.no/

Søknad leveres elektronisk gjennom nettstedet www.idrettsanlegg.no.
 
Søknadsfrist er 1.oktober hvert år
Andre opplysninger.
Kontaktperson: Oppvekst og kultur v/ Lillian Høstaker tlf. 69289128 / 90982613