Dagtilbud - aktivitetstilbud

Generelt

Beskrivelse

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

DAGSENTER:
Dagsenteret er åpent hver dag 
fra kl. 10.00 - 14.00.

Mandag: Bingo
Tirsdag: Høytlesning
Onsdag: Sang og musikk
Torsdag: Senioryoga
Fredag: Strikkekafe 2. hver fredag
 

SERVICEGRUPPE:
Servicegruppa er et samarbeidsprosjekt mellom Dagsenteret, NAV og Psykisk Helse for mennesker som trenger arbeidstrening, mestring og utfordringer.

Arbeidsoppgavene kan være: 

-  Klippe gress og hekk, beskjære busker   
   og trær.
-  Bortkjøring av hageavfall og annet    
   søppel.
-  Maling og enklere vedlikehold innvendig
   og utvendig.
-  Transportoppdrag etter avtale (frakt av
   gods og lignende).
-  Snørydding og salting.
-  Andre tilsvarende arbeidsoppgaver.

Kontaktperson:
Fredrik Samuelsen, Koordinator, Servicegruppa, Våler Kommune.
Telefon: 917 16 395 
E-mail: servicegruppa@valer-of.kommune.no

 

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Pris for tjenesten

Gratis og et lavterskeltilbud for alle i kommunen over 18 år.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

Forskrift

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Retningslinje

Sammen om pårørende

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Eivind
Etternavn: Lien
Tittel: Koordinator
Telefon: 69 28 91 98
Mobil: 47 97 31 00
E-post: eivind.lien@valer-of.kommune.no

Andre opplysninger

Sist oppdatert

15.09.2016 00:46