Jordmortjeneste

Generelt

Beskrivelse

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

Jordmortjenesten er tilknyttet helsestasjonen og er et frivillig tilbud til kvinner.

Svangerskapomsorgen vil gi samtale og veiledning om svangerskapet, amming, familieplanlegging og foreldrerollen.

For time hos jordmor Kristin Ellevseth:
Ta kontakt med Våler helsestasjon på telefon 69 28 91 75.

Målgruppe

Gravide

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Småbarnsforeldres rettigheter (brosjyre)
Stiftelsen Amathea - gratis veiledning
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
helsenorge.no - graviditet og fødsel

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskriftens §§ 2-1 og 2-3.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Forskrift

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

  • Navn: Helsestasjonen
  • Leder: Hege Karlsen Bratli
  • Telefon: 69 28 91 75
  • Postadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD
  • Besøksadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Ajouransvarlig

Fornavn: Hege
Etternavn: Karlsen Bratli
Tittel: Helsetj. medhjelper
Telefon: 69 28 91 75
Telefaks: 69 28 91 01
E-post: hege.karlsenbratli@valer-of.kommune.no

Sist oppdatert

31.08.2016 11:29