Vaksine

Generelt

Beskrivelse

Helse- og omsorgstjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

 • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
 • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
 • vaksinasjon mot pandemisk influensa
 • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

Utenlandsvaksinering ved:
Smittevernkontoret i Moss,
Sentrum helsestasjon, Kirkegata 14, 1530 Moss.

Tlf. nr.: 69 24 83 29.
 

Telefontid:
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.00 - 10.00.

Åpningstider:
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30 - 14.30. 

 

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Kriterier/Vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris for tjenesten

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Utenlandsvaksiner må betales.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barnevaksinasjon
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten.

Lov

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 1-1 - Formål
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 3 Undersøkelser og vaksinasjoner

Forskrift

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Våler
Etternavn: Helsestasjon
Telefon: 69 28 91 75
Telefaks: 69 28 91 75
E-post: helsestasjonen@valer-of.kommune.no

Ansvarlig enhet

 • Navn: Helsestasjonen
 • Leder: Hege Karlsen Bratli
 • Telefon: 69 28 91 75
 • Postadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Kontaktenhet

 • Navn: Helsestasjonen
 • Leder: Hege Karlsen Bratli
 • Telefon: 69 28 91 75
 • Postadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Gyldig til

01.09.2017

Sist oppdatert

31.08.2016 11:28