Tobakksfri

Frisklivlogo.jpg

Tobakksfri

Røyking fører til en rekke alvorlige helseskader og sykdommer som reduserer livskvaliteten og kan føre til for tidlig død. De viktigste sykdomsgruppene er luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer og ulike former for kreft. Andre potensielle skadevirkninger er redusert fruktbarhet og sædkvalitet og økt risiko for osteoporose og diabetes 2. På kort sikt vil også røyking gi grå hud, gule tenner og dårligere lukte- og smaks-sans. All røyking medfører helserisiko. Også for den som kun røyker av og til. Det er individuelt hvor mye som skal til før man tar skade av det, og det finnes ingen sikker nedre grense. For lungekreft og andre kreftformer øker risikoen med hver sigarett. For hjerteinfarkt er den største risikoøkningen fra null røyk til noen få sigaretter Røyking generelt dobler risikoen for hjerneslag.

De negative helsekonsekvensene av røyking er grundig dokumentert.  Bruk av snus er mindre skadelig enn røyking, men også snusbruk har negative helsekonsekvenser.

F​risklivssentralen gir hjelp til personer som vil slutte å røyke og/eller snuse. Erfaringen er at det ofte kan være lettere å gjøre dette sammen med andre. I tillegg til veiledning av kursleder, kan en sluttegruppe gi verdifull støtte og motivasjon.

Se kursplan for sted og dato.

Kurset «tobakksfri» går over seks møter av to timer hver. I løpet av de tre første møtene forbereder du deg på å slutte å røyke, i de tre neste jobber du med å opprettholde røykfriheten og motivasjonen.

Pris: Kurset koster kr 300,-

For de som ønsker å slutte på egenhånd, anbefaler vi å benytte nettsiden
www.slutta.no eller Røyketelefonen: 800 400 85.