Vålerhallen og skolelokaler

Utleie følger skoleåret. Vålerhallen brukes også til større arrangement/turneringer etc.

Vålerhallen ligger til Kirkebygden skole, skoleveien 1, 1592 Våler i Østfold.
Kart finner du her:

Lag, foreninger og lignende som ønsker fast utleietid i Vålerhallen og lokaler ved grunnskolene i Våler kommune for sesongen 2017/2018 kan søke om dette ved skriftlig henvendelse innen 06.06.2017.

Sesongen følger skoleåret.
Oppgi hvilken dag, tidspunkt og hallstørrelse; hel hall, 2/3 eller 1/3 hall.
Oppgi kontaktperson med adresse, e-post og tlf. nummer.

Prisliste for utleie av Vålerhallen, KLIKK HER


Vålerhallen sett fra veien

Priser kan bli justert etter politiske beslutninger.

Søknad sendes:
Våler kommune
Oppvekst og kultur v/Lillian Høstaker
Kjosveien 1
1592 Våler i Østfold

Tlf: 69289128 / 90982613

E-post: lillian.hostaker@valer-of.kommune.no

 

Leie av lokaler ved grunnskolene, henvendelse tlf:
Våk skole: 69289250
Kirkebygden skole: 69289220
Svinndal skole: 69289270