Turer i Våler

Generellt om turene

Spesiellt for vinteren 2017
Våler kommune har ingen mulighet til å sjekke isforholdene i Vansjø slik enkelte synes å mene. 
Vi anbefaler deg å ta kontakt med DNT Vansjø, kontaktinformasjon til turgruppa finner du her:
https://www.dntvansjo.no/turskytegruppa/ 


Det finnes et utall av muligheter for lange og korte turer i Våler. Løypene vi presenterer på denne siden er gått opp av frivillige med Terje Lauritzen som ildsjel i dette arbeidet. Kartene er gamle turorienteringskart samt en og annen kopi av Vålerkartet og kartdatabasen på Turkart Østfold.

Du kan laste ned alle turkartene fra denne siden, men husk på at målestokken ikke vil være riktig dersom du skriver dem ut. Dersom du ønsker kart med riktig målestokk, ta kontakt med Terje Lauritzen på telefon 69 28 73 44, mobil 917 39 885, så vil han skaffe deg kartene. Likevel, som steds- og retningsanvisere er kartene her gode nok. Mange av løypene på kartene er også merket, så det skal være lett å finne fram. Skriver du i tillegg ut kartbeskrivelsene til de enkelte løypene, ja da ligger alt godt til rette for en tur i skog og mark, selv på steder hvor du er ukjent.

Og nettopp dette er det fine, å kunne komme seg ut og bli kjent med naturen i Våler kommune. Det er et rikt dyreliv i Våler, og skogen er full av bær og sopp.

Kartbeskrivelser
Område Kart Beskrivelse

Kart nr 1

Kirkebygdenområdet fra rv 120 i vest til Veidal i øst, fra Askerødtjernet i nord til Hobølelva mot Skallerød i sør.

 Klikk for større kart  Klikk for å få turbeskrivelse

Kart nr 2

Svinndal fra Sæbyvannet i vest til Vastvedt i øst, fra Myrvoll i nord til Ravnsjø i sør. 

 Klikk for større kart  Klikk for turbeskrivelse

Kart nr 3

Svinndal Varde. Hele området som omkranses av rv 115 og veien som går fra Skjønnerødtoppen gjennom Bråthebygda til Fosseberget. 

 Klikk for større kart  Klikk for turbeskrivelse

Kart nr 4

Våler Varde.

 Klikk for å se større kart  Klikk for å se turbeskrivelsen

Kart nr 5

Tveiter - Langerød. Tur fra rv 115 helt i den nord-østlige delen av Våler mot grensen til Skiptvedt.

 Klikk for å se større kart  Klikk for å se turbeskrivelse

Kart nr 6

Nord for Skjønnerød. Turer fra rv 115 og Bråthebygdaveien og nordover mot grensen til Spydeberg kommune.

 Klikk for å se større kart  Klikk for å se turbeskrivelse

Kart nr 7

Syd for Skjønnerød. Syd og vest for rv 115 og ned til Rosveien.

 Klikk for å se større kart  Klikk for å se turbeskrivelsen

Kart nr 8

Svinndal Harahjellen. Turløype som går syd for rv 115 fra Onsaker og Vastvedt og nesten helt sør til Trøskenbrua.

 Klikk for å se større kart  Klikk for å se turbeskrivelsen

Kart nr 9

Guttulsrød - Veidal. Turer nord for Mørkveien og rv 115 ved Guttulsrød.

 Klikk for å se større kart  Klikk for å se turbeskrivelsen

Kart nr 10

Blixøya rundt

Kartbeskrivelse Blixøya rundt

Kart nr 11

Ravnsjøtjernet

11-Ravnsjotjernet.jpg adobelogo.jpg