Vansjø Lensmannskontor

Lensmannskontoret er etablert i nye lokaler i Mosseveien 60 (vis - a - vis Coop Extra/Smart Club) i Råde.

MERK!
Politi og lensmannsetaten er IKKE kommunal tjeneste!

All informasjon her er hentet fra Politiets sider.

Direkte link til Politiets sider: Politiets sider

Direkte link til Vansjø Lensmannskontor: Vansjø Lensmannskontor 

Kontaktinformasjon:

Vansjø lensmannskontor
Felles lensmannskontor for kommunene Våler, Rygge og Råde.
Telefon: 69 29 58 00
Telefaks: 69 29 58 99
Besøksadresse: Mosseveien 60, 1640 Råde
Postadresse: Postboks 10, 1641 Råde
E-post: post.ostfold@politiet.no

Politiets servicetelefon 02800 er betjent hele døgnet.

Sivile saker
E-post: post.ostfold@politiet.no

Lensmannen er namsmann i kommunene Våler, Rygge og Råde.  
Post til forliksrådet i de tre kommunene sendes til:
Postboks 10, 1641 Råde

Forvaltningstjenester
E-post:  post.ostfold@politiet.no   
Norske pass, bevillinger, tillatelser m.m.

Utlendingssaker
Kontakt Sentral etterforsknings- og utlendingsenhet i Sarpsborg

Pass
Biometriske pass med fingeravtrykk tilgjengelige fra 06.04.2010.