Feil og mangler på kommunale veger

hull-i-vei.jpg


Feil og mangler på veg og vegareal:

På nettsiden fiksgatami.no kan du rapportere lokale problemer for ditt nærmiljø.

  • Hull i veg
  • Dårlig sikt i kryss (f.eks hekk eller gjerde som forhindrer tilstrekkelig med sikt)
  • Overvann, dårlige stikkrenner
  • Tagging
  • Søppel

Raporten du sender inn, vil bli sendt til offentlig myndighet for den kommune, samt avdeling for Statens Vegvesen som saken blir registrert på.


Feil og mangler på gatelys:

Rapporteres direkte til Feil på gatelys