Veg og trafikksikkerhet

Se meny til venstre

vk_miljoe_og_teknikk-veg.png

Hovedoppgaver omfatter:

  • Vegvedlikehold, blant annet brøyting, strøing, feiing, renhold, asfaltering, grusdekker, overvannshåndtering
  • Gatelys
  • Trafikksikkerhetstiltak, blant annet skilting, vegmerking, trafikkstengsler, fartsdempende tiltak, rekkverk, leskur, trafikkfarlig vegetasjon
  • Gravemeldingstjenesten, inkludert godkjenning av arbeidsvarsling 

Oppsynsmann veg:

jorno.png

 

vaaler_kommune_vaapenskjold_adresse_ii.png