Velkommen til Våler

Bilde av ordførerenSom ordfører vil jeg gjerne få fortelle deg litt om vår fine kommune.
Våler er en typisk landsbrukskommune med mye skog- og jordbruksareal. Nærmere 10% av arealet består av innsjøer/vann. Bl.a. ligger store deler av Vansjø i kommunen. Våler er derfor et eldorado for alle som liker å ferdes i naturen. Samtidig ligger kommunen sentralt til, med kort reistid til Østfoldbyene og Oslo (45 minutter).

Våler grenser til Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Hobøl og Vestby (Akershus).

I utstrekning er kommunen på 256 km2. I Østfoldsammenheng er vi derfor blant de største. Kommunen har vært bebodd i tusenvis av år. Kommunenavnet kommer av å brenne vål; dvs. å brenne ned skog for så å kunne så korn i asken. Det finnes flere historiske kulturminner, bl.a. kan nevnes flere eldre gravplasser rundt i skogene. Mest synlig daglig er Våler kirke. En steinkirke som er mer enn 800 år.

Vi er ca 5.455 innbyggere i kommunen (14.september 2017). Befolkningen er yngre enn gjennomsnittet, som følge av stor tilflytting på 1970-80-tallet. Kommunen er spesielt attraktiv for barnefamilier, og har de siste årene vært blant kommunene i Østfold med størst tilflytting.

Kommunen er delt i 3 tettsteder: Svinndal, Våk/Sperrebotn og Kirkebygden; alle med ledige boligtomter, dagligvareforretning, barneskole og barnehage. Vår nyoppførte barneskole og kommunens ungdomsskole ligger i Kirkebygden. Tre barnehager er kommunale, mens de andre er private.

Kommunen er kjent for å ha god sykehjemsdekning. I tillegg finnes det både trygde- og omsorgsboliger. Vi har også flere nye ungdomsboliger. Mange frivillige enkeltpersoner og lag, er med på å gi et variert tilbud til eldre og yngre i bygda. Det finnes rundt 70 lag og foreninger i kommunen, så her bør det være noe for enhver smak.

Våler samarbeider med mange av omegnskommunene for å kunne gi innbyggerne best mulig tjenestetilbud, eksempelvis innen avløp, vann, renovasjon, brann, feiing, legevakt og skatt. I den senere tid har det også vært nødvendig med et stort interkommunalt samarbeid for å bedre vannkvaliteten i Vansjø. Store investeringer er gjennomført for å stoppe forurensning fra boliger, industri og jordbruk, og flere tiltak er under planlegging.

I en liten kommune som Våler, er det lett å komme i kontakt med administrasjon og ordfører. Ta kontakt, så vil vi forsøke å hjelpe deg raskt og effektivt.

Med vennlig hilsen
Ordfører Reidar Kaabbel
Tlf: 69 28 91 05
Epost: reidar.kaabbel@valer-of.kommune.no