Forside Aktuelt Årsberetning Våler kommune 2018

Årsberetning Våler kommune 2018

Oppdatert: 23.04.19

Årsregnskapet, sammenholdt med økonomiske analyser som er gjennomført i 2018, viser både tilfredsstillende resultater og områder som må forbedres og effektiviseres.

2018 har vært et år med flere langsiktige satsinger. Årsberetningen gir innsikt i hva som har skjedd, og hvordan pengene har vært anvendt i året som har gått. Oppsummert har dette vært et godt år for Våler kommune, og jeg takker alle ansatte for iherdig og utrettelig innsats for våre store og små innbyggere! Takk også til politikerne for godt samarbeid, og ikke minst, tusen takk for innspill og samarbeid med innbyggere, frivillige og næringsliv!

Utvikling av Våler kommune som organisasjon, og Våler-samfunnet som helhet, vil fortsette i tråd med vår visjon, og de vedtak og prioriteringer som kommunestyret fatter.

Petter Haugen

Rådmann

ÅRBERETNING VÅLER KOMMUNE 2018