Forside Aktuelt Besøksrutiner i omsorgsboliger og sykehjem

Besøksrutiner i omsorgsboliger og sykehjem

Oppdatert: 18.11.20

På grunn av smitte med mange nærkontakter oppleves nå smittesituasjonen i Våler kommune som litt usikker. Det oppfordres derfor til å avvente besøk i sykehjem og omsorgsboliger som ikke er strengt nødvendige.

Det oppfordres til å avvente besøk i sykehjem og omsorgsboliger

På grunn av smitte med mange nærkontakter oppleves nå smittesituasjonen i Våler kommune som litt usikker. Det testes i disse dager mange nærkontakter og vi forventer å ha mer oversikt over situasjonen mot slutten av uken.

Det oppfordres derfor til å avvente besøk i sykehjem og omsorgsboliger som ikke er strengt nødvendige. Ta kontakt med tjenestested, vi legger fortsatt til rette for besøk der det er mulig. Vi gjør dette for å skåne pasientene og brukerne våre som er i en spesielt utsatt gruppe. Vi vet at personer kan være smittet uten å ha symptomer og ta med seg smitte videre og ønsker derfor at besøk som kan vente først gjennomføres når situasjonen i kommunen er mer avklart.

SYKEHJEMMET: 902 85 161
HJEMMESYKEPLEIEN: 907 94 917