Forside Aktuelt Besøksrutiner i omsorgsboliger og sykehjem

Besøksrutiner i omsorgsboliger og sykehjem

Oppdatert: 15.07.20

Smittesituasjonen i samfunnet er nå under kontroll og det er derfor åpnet for økt mulighet for besøk.

Helse og sosialsenteret

Smittesituasjonen i samfunnet er nå under kontroll og vi har derfor åpnet for økt mulighet for besøk. Vi ber om at alle som skal på besøk ringer vakttelefon og snakker med ansvarlig sykepleier.

De vil stille noen kontrollspørsmål og også registrere de som er på besøk, dette i tilfelle vi kommer i en situasjon der vi må smittespore.

Sykehjem

For sykehjem må besøket være avtalt i forkant, ring 990 82 399.

  • Hver pasient kan foreløpig motta besøk 2 ganger i uken, inntil 2 timer, maksimalt to personer om gangen.
  • Besøket må foregå utendørs eller ute på terrasse.
  • En meters-regelen må overholdes.
  • Besøkende må bruke utendørs adgang, ikke gå inn i sykehjemmets innendørs-arealer
  • Besøkende må ha vært symptomfrie minst siste to døgn og ikke utsatt for smitteeksponering siste ti dagene.
  • Dersom du har vært utenfor Norge vil det kreve 10 dagers karantene før besøk kan finne sted.

For alvorlig syke og døende gjøres ytterligere tilrettelegging i dialog med personalet. Ta kontakt.


SYKEHJEMMET: 990 82 399

Omsorgsboliger

For omsorgsboliger må besøket være avtalt med hjemmesykepleien i forkant, ring 907 94 917.

  • Hver pasient kan foreløpig motta tre besøk av to personer i uken i egen leilighet.
  • En meters-regelen må overholdes.
  • Besøkende må ha vært symptomfrie minst siste to døgn og ikke utsatt for smitteeksponering siste ti dagene.
  • Dersom du har vært utenfor Norge vil det kreve 10 dagers karantene før besøk kan finne sted.

Utover dette er jo beboere fri til å gå ut når de ønsker, men vi minner om å holde avstand.
HJEMMESYKEPLEIEN: 907 94 917