Forside Aktuelt Besøksrutiner i omsorgsboliger og sykehjem

Besøksrutiner i omsorgsboliger og sykehjem

Oppdatert: 26.06.20

Smittesituasjonen i samfunnet er nå under kontroll og det er derfor åpnet for økt mulighet for besøk.

Helse og sosialsenteret

Smittesituasjonen i samfunnet er nå under kontroll og vi har derfor åpnet for økt mulighet for besøk. Vi ber om at alle som skal på besøk ringer vakttelefon og snakker med ansvarlig sykepleier.

De vil stille noen kontrollspørsmål og også registrere de som er på besøk, dette i tilfelle vi kommer i en situasjon der vi må smittespore.

Omsorgsboliger

For omsorgsboliger må besøket være avtalt med hjemmesykepleien i forkant, de kan treffes på telefon 907 94 917.


  • Hver pasient kan foreløpig motta tre besøk av to personer i uken i egen leilighet
  • Tillat med to besøkende pr. besøk
  • En meters-regelen må overholdes
  • Besøkende må ha vært symptomfrie minst siste to døgn og ikke utsatt for smitteeksponering siste ti dagene

Utover dette er jo beboere fri til å gå ut når de ønsker, men vi minner om å holde avstand.


HJEMMESYKEPLEIEN: 907 94 917

Sykehjem

For sykehjem må besøket være avtalt i forkant, de kan treffes på telefon 990 82 399.


  • Hver pasient kan foreløpig motta besøk 2 ganger i uken, 1 time om gangen, av maksiamlt to personer om gangen.
  • Besøket må foregå utendørs eller ute på terrasse
  • En meters-regelen må overholdes
  • Besøkende må bruke utendørs adgang, ikke gå inn i sykehjemmets innendørs-arealer
  • Besøkende må ha vært symptomfrie minst siste to døgn og ikke utsatt for smitteeksponering siste ti dagene

For alvorlig syke og døende gjøres ytterligere tilrettelegging i dialog med personalet.

SYKEHJEMMET: 990 82 399