Forside Aktuelt Besøksrutiner i omsorgsboliger og sykehjem

Besøksrutiner i omsorgsboliger og sykehjem

Oppdatert: 11.09.20

Det begynner å bli kaldere i været og vi ser behov for justeringer av besøksrutinen.

Helse og sosialsenteret

Det begynner å bli kaldere i været og vi ser behov for justeringer av besøksrutinen. I tillegg har situasjonen vært langvarig og fortsetter videre fremover slik at besøksbegrensninger oppleves som en stor inngripen i pasienter og pårørendes liv.

Skulle det komme til en situasjon der det er smittespredning i kommunen kan vi igjen måtte komme til å gjøre begrensninger i besøksrutinen.

Sykehjem

Det tilrettelegges nå for besøk på pasientrom. På grunn av rommenes størrelse og overholdelse av 1-meters regelen settes det en maks begrensning på to personer pr. besøk. Ved besøk benyttes egne innganger og alle besøk må derfor være avtalt på forhånd.

  • Besøkende må ha vært symptomfrie minst siste to døgn og ikke utsatt for smitteeksponering siste ti dagene.
  • Dersom du har vært utenfor Norge vil det kreve 10 dagers karantene før besøk kan finne sted.


SYKEHJEMMET: 902 85 161

Omsorgsboliger

Det legges nå ingen begrensninger for besøk i omsorgsboligene, men henstiller til at

  • En meters-regelen overholdes.
  • Besøkende må ha vært symptomfrie minst siste to døgn og ikke utsatt for smitteeksponering siste ti dagene.
  • Dersom du har vært utenfor Norge vil det kreve 10 dagers karantene før besøk kan finne sted.
HJEMMESYKEPLEIEN: 907 94 917