Forside Aktuelt Besøksrutiner i omsorgsboliger og sykehjem

Besøksrutiner i omsorgsboliger og sykehjem

Oppdatert: 08.02.21

Besøksrutiner på Våler sykehjem.

Selv om det nå varsles noe lettelser knyttet til sykehjemspasienter vil Våler sykehjem fortsatt ha besøkskontroll. Det er mye smitte i samfunnet rundt oss, også mutert virus som gir grunn til bekymring. Foreløpig er det svært få helsepersonell som er vaksinert og det vil fortsatt være store utfordringer med å yte helsehjelpen om vi skulle få smitte hos ansatte med mange i isolasjon/ karantene. Vi ber derfor fortsatt pårørende om å kontakte avdeling og vi vil tilrettelegge for besøk som ivaretar smittevernet.

Behjelpelige med å gjennomføre besøk i sykehjem og omsorgsboliger

Vi vil være behjelpelige med å gjennomføre besøk innenfor hensynet til smittevern, og oppfordrer til å ta kontakt og avtale dette med gjeldende avdeling.

SYKEHJEMMET: 902 85 161

Jodacare

Vi har anskaffet programvaren Jodacare som er en kommunikasjonsplattform mellom pasient og pårørende/venner.

Det logges på med bank-id og pasienten avgjør selv hvem han/hun ønsker lagt til i programmet. Her er mulighet for videosamtaler, meldinger og bilder. Vi ser der vi har prøvd det ut, at mange opplever stor glede av bilder av kjente og kjære og deres hverdag med en tilhørende melding.

Om en stund vil alle pasienter disponere hver sin Ipad for dette formålet. Vi vil ta kontakt med pårørende etter hver. Om du raskt ønsker å komme i gang, så kontakt avdeling.

Besøksrutiner i omsorgsbolig:

Vi fraråder også besøk i omsorgsboligene. Tiltaket gjelder i første omgang til og med 31.1.2021

HJEMMESYKEPLEIEN: 907 94 917