Forside Aktuelt Besøksrutiner i omsorgsboliger og sykehjem

Besøksrutiner i omsorgsboliger og sykehjem

Oppdatert: 19.01.21

Besøksrutiner på Våler sykehjem.

Fortsatt anbefales at sosial kontakt begrenses. Ved besøk til pasienter i sykehjem ber vi fortsatt om at dette avtales på forhånd slik at vi kan legge til rette for gode besøk der smittevernhensynene ivaretas for alle.

SYKEHJEMMET: 902 85 161

Jodacare

Vi har anskaffet programvaren Jodacare som er en kommunikasjonsplattform mellom pasient og pårørende/venner.

Det logges på med bank-id og pasienten avgjør selv hvem han/hun ønsker lagt til i programmet. Her er mulighet for videosamtaler, meldinger og bilder. Vi ser der vi har prøvd det ut, at mange opplever stor glede av bilder av kjente og kjære og deres hverdag med en tilhørende melding.

Om en stund vil alle pasienter disponere hver sin Ipad for dette formålet. Vi vil ta kontakt med pårørende etter hver. Om du raskt ønsker å komme i gang, så kontakt avdeling.

Besøksrutiner i omsorgsbolig:

Fortsatt anbefales at sosial kontakt begrenses og at vi holder avstand når vi møtes. Det oppfordres til å overholde gjeldende anbefalinger ved besøk hos beboere i omsorgsbolig.

HJEMMESYKEPLEIEN: 907 94 917