Forside Aktuelt Betaling for SFO og barnehage

Ang. betaling av SFO/barnhage

Oppdatert: 26.03.20

I en meget hektisk og uoversiktlig tid får Våler kommune stadig spørsmål ang. betaling av SFO- og barnehageopphold nå når disse plassene er stengt pga. coronaviruset.

Ingen betaling for SFO og barnehage for mai-måned

Våler kommune har nå besluttet at ingen skal betale for sfo- og barnehageopphold for mai-måned. Opphold for mai tilsvarer den perioden sfo/barnehager til nå er besluttet stengt (perioden 13.03.20 – 13.04.20). Kommunen vil ikke sende ut faktura som viser 0,- å betale for mai-oppholdet. Dersom sfo/barnehager fortsetter å være stengt etter påske, vil denne perioden for april (kan bli tidsrommet 14.04 – 30.04) komme til fradrag på juni-oppholdet.

Betal mottatte fakturaer

Kommunen minner om at faktura for april-opphold skal betales til forfall den 01.04.20.


Likviditetsproblemer

Dersom noen skulle få likviditetsproblemer den kommende tiden er det bare å kontakte kommunen via telefon eller epost, og komme til enighet om en nedbetalingsavtale og/eller betalingsutsettelse.