Forside Aktuelt Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Oppdatert: 15.01.18

Fra 01.01.2018 overtas ansvaret for borgerlige vigsler av kommunene.

Framgangsmåte ved borgelig vigsel i Våler kommune:

Tid og sted
I utgangspunktet vil vigsler finne sted på Våler herredshus (kommunehuset) torsdag og fredag. Ønske om andre dager og steder kan fremmes. Vigsleren vurderer om dette kan gjennomføres med hensyn til ressurser og kapasitet.

Vigsler
I Våler kommune er det ordfører og varaordfører som har myndighet til å vigsle.

Kostnad
Det er gratis å gifte seg i Våler kommune. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Det vil bli informert om kostnaden i god tid før vigselen.

Før vigselen
Det kan bestilles tid for vigsel på: 

VIGSEL@VALER-OF.KOMMUNE.NO

Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert eller legges ved. Dersom dere ønsker å gifte dere i mai, juni eller august, bør dere være ute i god tid med bestilling.

​ORIGINAL PRØVINGSATTEST LASTES OPP DIGITALT.

Vigselen 
Brudeparet med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

Vitner 
Det må være to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer brudeparet har med seg. På henvendelse kan kommunen stille med vitner.

To hender sammen, den ene med ring.

Seremonien 
Seremonien vil normalt finne sted i kommunestyresalen på Våler herredshus. Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Dersom paret vil sette på ringer under seremonien gis det beskjed om dette. Fotografering og filming er normalt tillatt under og etter seremonien i samråd med vigsleren.

Dersom det er ønskelig med kunstneriske innslag, som musikk eller diktlesing, avklares dette med vigsleren.

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregår på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Parkering 
Det er i utgangspunktet god parkeringsdekning på Våler herredshus.

Kontaktperson
Christer Lundén kan kontaktes ved spørsmål om vigsler.

KONTAKT VÅLER KOMMUNE
TELEFON: 69 28 91 00