Forside Aktuelt Eiendomsskatt 2018

Eiendomsskatt 2018

Oppdatert: 01.03.18

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §15 legges skatteliste for alle eiendommer i Våler kommune ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra og med 1. mars 2018. Skattelisten kan ses på NAV-kontoret i Kjosveien 1 og på kommunens hjemmeside.


Klage på vedtatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagen sendes skriftlig til Våler kommune v/eiendomsskattekontoret, Kjosveien 1, 1592 Våler innen 12. april 2018.

Utsendt faktura er å anse som skatteseddel, jfr. eiendomsskatteloven §14 siste ledd.

EIENDOMSSKATTELISTE 2018 (PDF)