Forside Aktuelt Flere kan få rett på bostøtte fra juli

Flere kan få rett på bostøtte fra juli

Oppdatert: 25.06.19

Som følge av revidert statsbudsjett vil husstander med to eller flere personer få godkjent høyere boutgifter fra 1. juli. Høyere boutgiftstak gir høyere inntektsgrenser, slik at flere husstander kan ha rett til bostøtte.

  • Boutgiftstaket øker for flerpersonshusstander med 11 050 kr. per år / 920 kr. per måned.
  • Gjennomsnittlig vil hver enkelt søker få 7 500 kr per år/ 625 kr per måned mer i bostøtte. Inntektsgrensene for denne gruppen øker som følge av at boutgiftstaket øker.
  • Ca. 1 100 flere husstander kan ha rett til bostøtte, hvorav 900 husstander med barn.

Se om du har rett på bostøtte her !

Søknadsfrist 25. i hver måned.

MER OM BOSTØTTE
Husbanken

Kontakt

NAV Våler
55 55 33 33
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold
Besøksadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold