Forside Aktuelt Folkestadbakken utbyggingsavtale

Folkestadbakken utbyggingsavtale

Oppdatert: 25.11.21

Formannskapet vedtok i møte 18. november å legge forslag til utbyggingsavtale for Folkestadbakken ut til offentlig ettersyn.

Under kan du se avtalen med tilhørende dokumenter.

FOLKESTADBAKKEN BESTEMMELSER(PDF)
FOLKESTADBAKKEN PLANKART (PDF)
FORSLAG TIL UTBYGGINGSAVTALE (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)

Eventuelle uttalelser

Eventuelle uttalelser til avtalen sendes postmottak@valer.kommune.no innen 1. januar 2022.

E-POST: POSTMOTTAK@VALER.KOMMUNE.NO