Forside Aktuelt Oppgradering av eget avløpsanlegg eller tilkobling kommunalt avløpsnett?

Oppgradering av eget avløpsanlegg eller tilkobling kommunalt avløpsnett?

Oppdatert: 11.05.21

Dersom du ikke får lån i privat bankforbindelse til å dekke kostnadene knyttet til dette kan du søke om startlån i kommunen. Dersom du ikke har økonomi til privat banklån eller startlån kan du søke kommunen om tilskudd til å dekke kostnadene.

Vannområde Morsa har en tilskuddspott som kan benyttes til å hjelpe personer i en vanskelig økonomisk situasjon med å finansiere nødvendig oppgradering av avløpssystemet sitt. Det er en mulighet som kan forbedre rensegraden til avløpsanlegg mht. å overholde Forurensningsloven § 7. Tilskuddsordningen gjelder kun godkjente helårsboliger. Det er altså ikke mulighet til å motta støtte til fritidsboliger.

Har du ikke mottatt pålegg fra kommunen om oppgradering av avløpsanlegg eller tilkobling (ledningsnettet)? Du kan likevel søke om midler.

Kommunen har mulighet til å gi startlån til huseiere som skal oppgradere avløpsløsningen sin. Startlån er en gunstig låneordning og kan gis til personer som ikke får lån i vanlige banker. Det vil likevel bli foretatt en vurdering av (både teknisk og økonomisk) om man kan betjene startlånet ved siden av andre utgifter.Tilskuddet er rettet mot huseiere som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det betyr at man verken får privat banklån eller startlån.

Frist for å søke om tilskudd er 01. oktober 2021.

For mer informasjon om tilskuddsordningen og startlån se på følgende lenker:

MORSA-MIDLER
HUSBANKEN
INFORMASJONSBREV MORSA-TILSKUDD (VÅLER KOMMUNE)

Kontakt

Pia Strand Saksbehandler
55 55 33 33
Pia.Victoria.Strand@nav.no
Elena Kvien Boligsosial koordinator
55 55 33 33
Elena.Kvien@nav.no
Adresse
Herredshuset, Kjosveien 1, NAV Våler
Emilio Alvarenga Avdelingsleder for Vann og avløp
69 28 91 00
Emilio.Alvarenga@valer.kommune.no
Adresse
Herredshuset, Kjosveien 1, Våler kommune