Forside Aktuelt Karantene og isolasjon

Karantene og isolasjon

Oppdatert: 15.05.20

Hvem skal i karantene?

Personer som ankommer Norge fra andre land, skal oppholde seg i karantene i 10 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.

Personer som har vært i nærkontakt med en person med koronasmitte (covid-19) skal og i karantene. Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før symptomdebut (definisjon av nærkontakt).

  • Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. Dette gjelder også om man i perioden har testet negativt for koronavirus.
  • Nærkontakter som er husstandsmedlemmer til person som er isolert med bekreftet covid-19, må være i hjemmekarantene frem til isolasjon for den syke oppheves, og minimum 10 dager etter karantenen startet.
  • Det regnes som nærkontakt 48 timer før symptomene startet.
  • Personer som i løpet av de siste 6mnd har gjennomgått Covid-19, bekreftet med godkjent laboratoriemetode, fritas fra karantene.
OMRÅDER MED KORONAVIRUS

Hva betyr det å være i karantene?

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Karantenen opphører etter 10 dager såfremt du ikke opplever symptomer på luftveisinfeksjon. Da skal du kontakte fastlegen din.

Les mer om råd til personer i karantene her:

HJEMMEKARANTENE
Restriksjoner3

Hvem skal i isolasjon?

  • De som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
  • De som har symptomer på luftveisinfeksjon og prøvetas for covid-19.
  • De som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon
  • For husstandsmedlemmer, se info om karantene over

Hva betyr det å være i isolasjon?

Med isolering menes at personen kun skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

Bekreftede tilfeller må være isolert så lenge de har symptomer på sykdom. Det gjøres en individuell vurdering av når isolering kan opphøre basert på klinisk bilde og prøvesvar.
Les mer om råd til personer i isolasjon her:

ISOLASJON