Forside Aktuelt KOM I GANG-KURS. UTSATT!

KOM I GANG-KURS. UTSATT!

Oppdatert: 12.03.20

KOM I GANG-KURSET ER UTSATT! VI HÅPER PÅ OPPSTART IGJEN I MAI 2020. Familiens Hus tilbyr "KOM I GANG-KURS". Dette er et kurskonsept som informerer om hvordan man i vanskelig perioder i livet kan ta bedre vare på seg selv.

Midlertidig utsatt. Nærmere beskjed vil komme. Familiens Hus tilbyr et kurskonsept som består av fire samlinger.

Temaene på samlingene er:

  • Søvn
  • Bekymringer og angst
  • Selvhevdelse og grensesetting
  • Negative tanker og nedstemthet

Kurset vil bli gjentatt med jevne mellomrom og det spiller ingen rolle hvilken samling man starter på.

Hvem er kurset for og hva går det ut på?

De aller fleste av oss går igjennom livet og kan kjenne på forskjellige utfordringer.

Kurset gir informasjon om hva man kan gjøre i de vanskelige periodene for å ta bedre vare på seg selv.

Kurset tar utgangspunkt i å lære bort verktøy og tiltak til hvordan man selv kan mestre, og håndtere de utfordringene man opplever.

Godt utbytte av kurset forutsetter egeninnsats mellom kursdagene.

Tid og sted:

Kurset går fredager kl. 10 – 12 i Åpen barnehage:

  • 06.03.20 Søvn
  • 13.03.20 Selvhevdelse og grensesetting
  • 20.03.20 Negative tanker og nedstemthet
  • 27.03.20 Bekymringer og angst

Kurset er GRATIS.

Hvis du ønsker å delta på kurset, kan du møte opp direkte, eller ta kontakt for mer informasjon:

E-POST: FRISKLIVSSENTRALEN@VALER– OF.KOMMUNE.NO
TELEFON: 941 59 346

VELKOMMEN!