Forside Aktuelt KOM I GANG-KURS

KOM I GANG-KURS

Oppdatert: 04.01.21

Kom i gang kurs er et samlingsbasert kurs der du kan få informasjon om hvordan du i vanskelige tider kan ta bedre vare på deg selv.

Friskliv tilbyr et kurskonsept som består av fem samlinger.

Temaene på samlingene er:

• Søvn

• Bekymringer og angst

• Selvhevdelse og grensesetting

• Negative tanker og nedstemthet

• Ernæring

(Rekkefølge på temaene kan endres)



Første samling blir:

Fredag 22.01.2021 kl. 09.00 - 11.00 på Grendehuset i Våler.


Alle samlingene vil holdes på samme sted og samme tidspunkt.

NB! Vi må dessverre ta et forbehold om at datoen for kurset kanskje må flyttes pga. smittesituasjonen i Norge.



For påmelding ta kontakt:

E-POST: FRISKLIVSSENTRALEN@VALER-OF.KOMMUNE.NO
TELEFON: 941 59 346

VELKOMMEN !