Forside Aktuelt Kommunale tiltak og smittevern

Kommunale tiltak og smittevern

Oppdatert: 26.03.20

Kommunen er godt forberedt. Vi følger med på situasjonen og følger rådene fra nasjonale myndigheter. Kommuneoverlege Rune Davidsen samarbeider tett med beredskapsteamet og vurderer nødvendige tiltak fortløpende.

Takk
HILSEN FRA ORDFØRER

Retningslinjer for samvær

Tiltakene for å redusere spredningen av koronasmitten fortsetter. Rådene for nærkontakt skjerpes. Regjeringen har i bestemt:

 • Man får ikke være mer enn fem i en gruppe.
 • Avstanden mellom personer innendørs må være minst 2 meter.

Unntaket fra begge reglene: Dersom alle er fra samme husstand.

Dette er en nasjonal dugnad og situasjonen i Våler kommune er lik andre kommuner over hele landet. Det viktigste nå er liv og helse. Vi vet at tiltakene rammer hardt på mange områder. Næringslivet sliter når samfunnet går på sparebluss. Karantene og stengte skoler og barnehager kan skape utfordringer i mange hjem. Men vi må fortsette denne dugnaden. Vi må stå sammen.

Avlys alle arrangementer

Kommuneoverlegen i Våler kommune ber om at alle arrangementer, møter og kurs - uavhengig av antall personer - avlyses eller utsettes på ubestemt tid.
Kommunen avlyser alle interne kurs og møter som ikke er strengt nødvendige.

 • Unngå sosial omgang med folk utenom husstanden - dette gjelder også barn og ungdom
 • Det er vondt og kjedelig å avlyse middagsselskap/barnebursdag, men nå er det alvor.
 • Gå på butikken når dere må, men hold god avstand (min. 1 meter) til andre, og vær alltid nøye med håndhygiene.
 • De som må på jobb, går på jobb, men holder så god avstand som mulig til andre. Husk håndhygiene.
 • Gå gjerne turer i frisk luft, men hold god avstand til andre.
 • Unngå ærender som ikke er helt nødvendige.
 • Hold dere i egen kommune.

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

Foreldre må holde barna mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

 • En skal ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer

Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

TRYGGE RÅD TIL FORELDRE I KORONA-HVERDAGEN

Skoler og barnehager er stengt.

Alle barnehager, skoler og SFO stenges fra og med fredag 13.03.2020 og i første omgang fram til påske.

Det vil bli gjennomført alternativ undervisning. Løpende informasjon blir sendt til ansatte og foresatte. Ved behov for ytterligere informasjon så ta kontakt med den enkelte skole og barnehage.

Det er viktig at vi er med på den nasjonale dugnaden og hjelper til med å begrense smittespredning.


Våler Herredshus er stengt for besøk

Våler herredshus er stengt for besøk på grunn av fare for koronasmitte fra og med mandag 16. mars. Stengingen varer til og med fredag 27. mars, men kan bli utvidet.

Vålerhallen er stengt

Vålerhallen blir stengt for all utleie og bruk på kveldstid og helger f.o.m fredag 13. mars – og på ubestemt tid.
Dette p.g.a eventuell corona-smittefare og samlinger av større grupper med mennesker.

Våler bibliotek er stengt

Biblioteket er stengt fra Mandag 16. mars til over påske og foreløpig tom. Mandag 13. april

Våler sykehjem er stengt for besøkende

For å forebygge smitte av koronavirus er det i dag besluttet at det er behov for å stenge sykehjemmet for besøkende. Dette har vært et etisk vanskelig valg, men gjøres av hensyn til våre pasienter som er i risiko med tanke på alder og andre underliggende sykdommer.
Vi vil bistå pasient og pårørende i å holde kontakt ved hjelp av telefon og jobber med å få på plass løsninger som muliggjør bilde og tale.
Vi ber om forståelse for tiltaket og oppfordrer til å ta kontakt om du lurer på noe.

Helsestasjonen har redusert tilbud

Med bakgrunn i koronasituasjonen, har vi redusert tilbudet vårt i de følgende ukene.

Vi vil:

 • Følge opp nyfødte og mødre som trenger ammeveiledning
 • Gjennomføre 6-ukers konsultasjon
 • Gjennomføre vaksinasjoner etter avtale
 • Gravide følges opp av jordmor etter avtale
 • Svare på spørsmål på telefon

Ved sykdom som feber, oppkast, diare og andre smittsomme sykdommer hos barnet eller i barnets familie, skal dere ikke møte på helsestasjonen.

MOB: HELSESTASJON 69 28 91 74

NAV - publikumsmottaket stenges

NAV Våler vil på grunn av koronaviruset ta forhåndsregler og følge Helsedirektoratets, kommunens og NAV sentralt sine anbefalinger. Publikumsmottaket holdes stengt inn til videre. I første omgang betyr det at NAV Våler ikke vil gjennomføre fysiske møter. Samhandling vil foregå via telefon eller videoløsninger.

Ytterligere informasjon finner du i artikkelen NAV Våler - ditt lokalkontor.

NAV VÅLER - DITT LOKALKONTOR

Koronateam

Det er opprettet et koronateam for Våler kommunes innbyggere.

De kan hjelpe med råd og veiledning, men gjør ikke vurderinger om testing av korona. De gjør heller ikke sykdomsvurderinger.

Du finner kontaktinformasjon til koronateamet og andre støttetelefoner her:

KORONA-TEAM OG ANDRE STØTTETELEFONER

Unngå smitte

God håndhygiene er viktig for å unngå å bli smittet og forhindre spredning av smitte. Så vask hendene ofte. Pass på å holde god avstand til personer som er syke. Følg disse rådene for å unngå smitte:

• Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk og vask hendene.
• Bruk albukroken når du hoster eller nyser og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
• Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
• Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke mulig, for eksempel på reise.

Mer informasjon finner du under:

HYGIENEPLAKATEN
SMITTEVERN - HELSEDIREKTORATET

Myndighetene ber videre alle aktører i helsevesenet finne alternative løsninger til håndhilsing, og at befolkningen i alle sammenhenger utviser større forsiktighet med håndhilsing og klemming.

Kommuneoverlegen i Våler ber alle ledere sørge for at disse bestemmelsene overholdes i deres virksomheter.

Hvem skal i karantene?

Personer som ankommer Norge fra andre land, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.

Personer som har vært i nærkontakt med en person med koronasmitte (covid-19) skal og i karantene. Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før symptomdebut (definisjon av nærkontakt).

 • Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. Dette gjelder også om man i perioden har testet negativt for koronavirus.
 • Nærkontakter som er husstandsmedlemmer til person som er isolert med bekreftet covid-19, må være i hjemmekarantene frem til isolasjon for den syke oppheves, og minimum 14 dager etter karantenen startet.
OMRÅDER MED KORONAVIRUS

Hva betyr det å være i karantene?

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.
Karantenen opphører etter 14 dager såfremt du ikke opplever symptomer på luftveisinfeksjon. Da skal du kontakte fastlegen din.

Les mer om råd til personer i karantene her:

HJEMMEKARANTENE
Restriksjoner3

Hvem skal i isolasjon?

 • De som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • De som har symptomer på luftveisinfeksjon og prøvetas for covid-19.
 • De som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon
 • For husstandsmedlemmer, se info om karantene over

Hva betyr det å være i isolasjon?

Med isolering menes at personen kun skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

Bekreftede tilfeller må være isolert så lenge de har symptomer på sykdom. Det gjøres en individuell vurdering av når isolering kan opphøre basert på klinisk bilde og prøvesvar.
Les mer om råd til personer i isolasjon her:

ISOLASJON

Ved mistanke om smitte skal du:

 • Hold deg hjemme
 • Ring 404 04 919 (ikke fastlegen)
MOB: KORONA LEGEVAKT 404 04 919

404 04 919 er det nye nummeret alle som sokner til Moss legevakt (Moss, Våler, Råde og Vestby) skal ringe hvis man har mistanke om at man er smittet av koronavirus!

Ta kontakt på telefon 404 04 919 hvis:

 • du utvikler symptomer som hoste, kortpustethet eller feber
 • du utvikler symptomer som hoste, kortpustethet eller feber og samtidig har hatt nærkontakt med en person med bekreftet smitte av coronavirus

Prøver taes på legevakt i Moss

Til informasjon skal prøver nå tas på legevakten i Moss og ikke hos fastlegen dersom man mistenker at man er smittet av coronaviruset.
På legevakten vil dere også få ytterligere informasjon vedrørende prøver m.m

Adresse: Mosseregionens legevakt, Peer Gynts vei 84, 1535 Moss

TLF: MOSSEREGIONENS LEGEVAKT 69 25 33 33

Har du spørsmål om det nye coronaviruset? Les oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttet sine sider:

FOLKEHELSEINSTITUTTET

Finner du ikke svar på Folkehelseinstituttet sine sider, så ring:

TLF: HELSEMYNDIGHETENES INFORMASJONSTELEFON 815 55 015
HELSENORGE
HELSEDIREKTORATET: INFORMASJON TIL BARN OG UNGE (FILM)
GENERELL INFORMASJON OM KORONAVIRUSET