Forside Aktuelt Koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner

Koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner

Oppdatert: 27.07.20

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelige inntektstap fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbruddet.

Søknadsfrist 15.september

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.

Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.

Søknadsfristen er 15. september.

Det kan søkes om:

• Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.

• Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).

Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.

• Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).

• Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

LOTTERI OG STIFTELSESTILSYNET