Forside Aktuelt Koronavaksinering i Våler kommune

Koronavaksinering i Våler kommune

Oppdatert: 17.09.21

Per fredag 17.09.2021 har 4334 innbyggere over 18 år fått 1. dose og 3779 er fullvaksinert.

Status på koronavaksineringen i Våler kommune

Per fredag 17.09.2021 har 4334 innbyggere over 18 år fått 1. dose og 3779 er fullvaksinert.

I uke 38 og 39 er det drop-in vaksinering, all informasjon står her:

DROP-IN VAKSINERING

Du kan gjerne ringe vaksinetelefonen og bestille time på mob 404 02 037.

VAKSINETELEFONEN: 404 02 037

Alternativt kan du møte på drop-in på dager vaksinesenteret er åpent.
Adressen er:
Moss Lufthavn Rygge,
Terminalveien 100,
1580 Rygge.

Du kan lese mer om vaksinesenteret i Moss i denne artikkelen:

VAKSINESENTERET I MOSS
HELSENORGE.NO

Koronavaksine til barn og unge 12 - 15 år

Vaksinesenteret og skolehelsetjenesten har samarbeidet om vaksinasjon av elevene på Våler ungdomsskole. De har også vaksinert elever i 7. trinn. De som ikke har fylt 12 år ennå vil få tilbud utover høsten. Det er fremdeles mulig for foresatte å ringe for å bestille time til vaksinering på Vaksinesenteret, det er nå også mulig og selv booke time til barna via helsenorge.no. Les mer om dette her:

TILBUD OM KORONAVAKSINE TIL BARN OG UNGE 12 - 15 ÅR

Tilbud om koronavaksine til ungdommer født i 2004 og 2005.

Moss og Våler kommuner tilbyr koronavaksine til alle født i årskull 2004 og 2005. De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foresatte.

SAMTYKKE COVID-19 VAKSINASJON FOR DE SOM ER FØDT I 2005 - MOSS KOMMUNE
VAKSINERING AV ALLE FØDT I ÅR 2004 OG 2005

Aldersgruppen 16 og 17 år vil via helsenorge.no få innkalling til vaksinering fra uke 35. Vaksineringen foregår på Vaksinesenteret på Moss Lufthavn Rygge. Vi åpner samtidig for drop-in for vaksinering med dose 1 for denne aldersgruppen.

De som ikke har mottatt innkallingen, kan ringe Vaksinesenteret på 40 40 20 37, eller komme innom i åpningstiden (mandag - torsdag, kl. 10.00 - 20.00 og fredag kl. 10.00 - 14.00).

Les mer om koronavaksine og ungdom her:

FHI: KORONAVAKSINE OG UNGDOM
MOB TIL VAKSINESENTERET: 404 02 037
HELSENORGE.NO

Gravide og vaksine

FHI anbefaler nå alle gravide vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. Vaksinen anbefales for gravide i 2. og 3. trimester. Du kan benytte deg av drop-in eller bestille time på telefon.

OPPDATERT VAKSINEANBEFALING FOR GRAVIDE - FHI

Er det greit å kombinere Pfizer og Moderna?

Moss og Våler kommuner mottar både Moderna og Pfizer vaksiner, og hvilken type vi får flest av, kommer til å variere fra uke til uke. Det betyr at vi til enhver tid tilbyr vaksinetypen vi har tilgjengelig, basert på leveransene vi får fra FHI. Du kan oppleve å få dose 2 fra annen produsent enn du fikk ved dose 1.

Si «ja» til den vaksinetypen du tilbys.

Folkehelseinstituttet skriver på sin hjemmeside at du kan trygt kombinere disse to vaksinetypene og at begge to er like effektive, også mot Delta-varianten. Begge vaksinene bygger på den samme teknologien og det vil være lett for kroppen å «kjenne igjen» proteinet i dose to når du kombinerer dem.

Mer informasjon finner du på temasiden «Koronavaksine» på nettsiden til Moss kommune

TEMASIDE "KORONAVAKSINE" MOSS KOMMUNE
MOB TIL VAKSINESENTERET: 404 02 037
KORONAVAKSINASJON AV 2003-KULLET - FHI
KORONAVAKSINERING I VÅLER OG MOSS KOMMUNE
ETTERREGISTRERING AV VAKSINER TATT I UTLANDET.

Vaksinereserveliste

For å sikre at vi får brukt vaksinedoser som eventuelt er til overs på slutten av dagen, ønsker vi å registrere innbyggere som har fått dose 1 for minst 4 uker siden og som har mulighet til å møte opp på Vaksinesenteret på Moss lufthavn Rygge på 30 minutters varsel.

I skjemaet under ber vi deg registrere navn, fødselsdato og mobilnummer.

VAKSINERESERVELISTE DOSE 2.
Vaccine 5873170 1920

Vaksinasjon tilbys ved Vaksinesenteret ved Moss lufthavn Rygge fra 18. mai.

Fra 18.5.2021 vil Våler kommunes innbyggere få tilbud om vaksine mot Covid-19 ved Vaksinesenteret på Moss lufthavn Rygge. Årsaken er brannen ved Våler ungdomsskole og at skolen nå trenger lokalet vi har brukt til vaksinering.

Moss kommune har god kapasitet i sine lokaler og det er derfor inngått en avtale med Moss om dette samarbeidet. Saken er politisk behandlet i begge kommuner. Flere ansatte fra Våler kommune blir med inn i Vaksinesenteret i Moss.

Vertsrollen til Moss kommune

Moss kommune overtar oppgavene knyttet til organisering og ledelse av vaksinasjonsarbeidet. Dette innebærer bruk av lokaler, innkalling til time for vaksinering, gjennomføring av vaksinering, oppfølging og veiledning. Vaksinedosene som blir tildelt vil fortsatt tilhøre de respektive kommunene, samarbeidet vil ikke ha noen innvirkning på hvor mange som blir vaksinert i den enkelte kommune. Våler kommune stiller med ressurser ut fra vaksineringsbehovet. Vi ser frem til et tett samarbeid med Moss kommune, og har tro på at dette vil bli en effektiv og faglig god vaksineringsprosess.

Det kommer ukentlige leveranser av vaksiner til Vålers innbyggere og vaksinekoordinator fra Våler vil fortsatt passe på at det blir innkalt riktig antall innbyggere hver uke fra Våler. Våler kommune får enn så lenge leveranser med vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Som en følge av samarbeidet med Moss kommune, vil innbyggere i Våler også kunne få vaksinen fra Moderna. Begge disse vaksinene er mRNA-vaksiner, virker på samme måte, og er like gode.

Alle i Våler som skal ha vaksinen, vil som tidligere få innkalling til time for vaksinering når det er deres tur. Hvis de har spørsmål om vaksineringen i Moss, finner de utfyllende informasjon om dette på Moss sine nettsider,

KORONAVAKSINERING I MOSS

Vaksinesenteret i Moss

Vaksinesenteret hvor massevaksineringen i Moss foregår, ligger på Moss lufthavn Rygge.

Vaksineringen foregår i store og tilpassede lokaler slik at du kan føle deg trygg på at risikoen for smitte er minimal.

Adresse: Moss lufthavn Rygge, Terminalveien 100, 1580 Rygge.
Åpningstider: 08:30 - 15:00 på hverdager.
Telefonnummer til vaksinesenteret:

MOB VAKSINESENTERET: 404 02 037
Sars Cov 2 5090264 1920

Parkering er gratis

Parkering er på sørsiden av bygget, følg skiltingen.
Parkering for forflytningshemmede og drop-off sone er langs siden av bygget.

Hvordan skal jeg komme meg til flyplassen?

Hvis du ikke har bil, sjekk om du kan få skyss med noen (husk smittevern!). Hvis du ikke får til dette, finnes følgende alternativer:

  • Taxi 4 og Ferder Taxi tilbyr fast sonepris. Be om hjelp til å bestille taxi ved timebestilling eller bestill direkte av Taxi 4 eller Ferder Taxi.
    Taxituren betales av den enkelte.

  • Har man TT-kort kan dette benyttes til denne reisen.

  • Hvis du har vedtak på støttekontakt kan du spørre denne om hjelp til transport og følge til vaksinering, og aktivitetskontakten vil få lønn og kjøregodtgjørelse.

Gi beskjed i forbindelse med bestilling av timen (tlf. 40 40 20 37, åpent hverdager 8:30 - 15:00) hvis du har store utfordringer med å komme deg til flyplassen. Vi får hjelp av noen snille frivillige til kjøring, men dette er det begrenset kapasitet på.

Ta kontakt med oss om du ikke har mulighet til å komme deg hit på egen hånd, så ser vi på alternativer sammen.

Kan jeg ha med en ledsager?

Vi ser helst at du kommer alene, men om du må ha med ledsager er det selvfølgelig i orden. Dere trenger ingen dokumentasjon på det, men husk at den som skal vaksineres må ha med seg legitimasjon.

Viktig informasjon

  • Følg skiltene for Vaksinesenter og Inngang vaksinesenter, ikke gå inn på testsenteret som ligger vis-á-vis.

  • Det er ønskelig at du tar med legitimasjon.

  • For å unngå at for mange samler seg i lokalet, møt opp presis til tiden du har fått for vaksineringen. Hvis du er tidlig ute, ber vi deg vente i bilen til det tidspunktet du har fått time.

For mer informasjon om koronavaksinering i Moss se:

VAKSINESENTERET I MOSS - MOB: 404 02 037
KORONAVAKSINERING I MOSS
Vaccination 5884515 1920

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Vaksinen er gratis og er frivillig å ta. Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Det er viktig at befolkningen er klar over at useriøre aktører kan utnytte situasjonen og tilby vaksiner mot betaling. Det er kun kommunene som får tildelt vaksine og kan tilby innbyggerne vaksinasjon.

Vaccination 5868322 1920

Hvem skal vaksineres først?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Vi følger FHI sine prioriteringer for hvilken rekkefølge det vaksineres, og starter med de eldste. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Helsepersonell

Kommunen kan benytte inntil 20 % av tildelte vaksinedoser til prioritert helsepersonell. Det prioriteres de med økt fare for smitte og som er kritisk vanskelige å erstatte, hvis de må isoleres eller settes i karantene.

FHI: PRIORITERINGSREKKEFØLGE
FHI: VAKSINERINGSSCENARIO
FHI: KORONAVAKSINASJONSSTATISTIKK
FHIS ANBEFALING OM ASTRA ZENECA - FHI
FORLENGER INTERVALLET MELLOM FØRSTE OG ANDRE DOSE

Koronavaksine på 1-2-3

KORONAVAKSINE PÅ 1-2-3

Her finner dere en kort informasjon om vaksinen mot koronasykdommen covid-19. Informasjonen finnes på flere språk.

Communication 5176960 1920

Informasjon til fastleger med gjestepasienter bosatt i Våler kommune

Fastleger i andre kommuner med pasienter bosatt i Våler, som ikke vaksinerer sine gjestepasienter, må oversende en oversikt over risikopasientene til kommunen på en måte som ivaretar personvernet.

Våler kommune bruker eDialog fra KS. eDialog er et enkelt web-basert verktøy for å sende sikker digital post til kommunen og krever ikke noe annet av avsenderen enn tilgang til en nettleser.

Informasjonen bes gitt som en samlet oversikt over de personene dette gjelder. Oversikten bør inneholde personens navn, fødselsnummer, telefonnummer og fastlege. Det må spesifiseres om pasientene er i risikogruppe 4 eller i risikogruppe 5-7. Avsender bruker overskriftene "koronavaksine - høyrisikogruppe" og "koronavaksine - risikogruppe", og krysser av for at dokumentene er sensitive før man trykker send/last opp. Formatet på oversiktene skal være pdf.

Fastleger i andre kommuner kan sende til Våler kommunes sikre postboks og logge seg inn via denne lenken:

EDIALOG FRA KS

Privatpersoner vil ikke få svar på henvendelser på denne lenken. Lenken er kun ment for fastleger i andre kommuner.

Information on the coronary vaccine in different languages.

INFORMATION ON THE CORONARY VACCINE IN DIFFERENT LANGUAGES.

Løpende informasjon

Denne artikkelen kommer til å bli løpende oppdatert i løpet av vaksinasjonsperioden.

Les mer om Folkehelseinstituttets veiledning for kommunenes gjennomføring av koronavaksinering her:

FHI: SLIK SKAL KOMMUNENE GJENNOMFØRE KORONAVAKSINERING
FHI: KORONAVAKSINASJONSPROGRAMMET