Forside Aktuelt Koronavaksinering i Våler kommune

Koronavaksinering i Våler kommune

Oppdatert: 16.04.21

Per torsdag 15.04.2021 er det satt i alt 1273 doser i kommunen, 245 personer er fullvaksinert.

Status på koronavaksineringen i Våler kommune

Per torsdag 15.4.2021 er det satt i alt 1273 doser i kommunen, 245 personer er fullvaksinert.

I uke 15 fikk vi låne vaksinasjonslokalet til Moss kommune, ved Rygge flystasjon. Vi satte da 186 doser med vaksinen fra Pfizer og BioNTech, og har vaksinert personer i aldersgruppen 65 - 74 år, samtidig med personer med underliggende sykdommer/tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp, i alderen 18 - 64 år.

I uke 16 vaksinerer vi igjen i brakkene ved Kirkebygden skole. Vi får da 168 doser fra Pfizer og BioNTech, og vi er snart ferdig å vaksinere personer i aldersgruppen 65 - 74 år, samtidig med personer med underliggende sykdommer/tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp, i alderen 18 - 64 år. Det vil bli sendt ut SMS med tilbud om time.

Er du i denne aldersgruppen 65 – 74 år og ikke har registrert deg eller fått tilbud om vaksine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt på registreringstelefonen
tlf: 940 27 903/940 28 379. Registreringstelefonen er åpen fra mandag til fredag mellom kl. 09:00 og 15:00.

Vaksinen fra AstraZeneca er satt videre på pause i Norge. FHI skriver: «De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen får tilbud om en annen koronavaksine som dose 2. – Vi kommer tilbake med konkret informasjon om når og hvordan de som har fått første dose skal få andre dose. Én dose gir god beskyttelse mot Covid-19 i minst 12 uker, sier Bukholm.»
De aktuelle vil derfor bli kontaktet når vi mottar mer informasjon om dette. De som fikk timen sin avlyst 11. mars vil snart motta informasjon om vaksinering.

FHIS ANBEFALING OM ASTRA ZENECA - FHI

Slik foregår koronavaksineringen i Våler kommune.

Slik foregår koronavaksineringen i Våler kommune

Informasjon til fastleger med gjestepasienter bosatt i Våler kommune

Nå skal Våler kommune i gang med å vaksinere personer i risikogruppene i alderen 18 til 64 år. Det er fastlegene som har oversikt og mulighet til å vurdere hvem som tilhører en risikogruppe.

Fastleger i andre kommuner med pasienter bosatt i Våler, som ikke vaksinerer sine gjestepasienter, må oversende en oversikt over risikopasientene til kommunen på en måte som ivaretar personvernet.

Våler kommune bruker eDialog fra KS. eDialog er et enkelt web-basert verktøy for å sende sikker digital post til kommunen og krever ikke noe annet av avsenderen enn tilgang til en nettleser.

Informasjonen bes gitt som en samlet oversikt over de personene dette gjelder. Oversikten bør inneholde personens navn, fødselsnummer, telefonnummer og fastlege. Det må spesifiseres om pasientene er i risikogruppe 4 eller i risikogruppe 5-7. Avsender bruker overskriftene "koronavaksine - høyrisikogruppe" og "koronavaksine - risikogruppe", og krysser av for at dokumentene er sensitive før man trykker send/last opp. Formatet på oversiktene skal være pdf.

Fastleger i andre kommuner kan sende til Våler kommunes sikre postboks og logge seg inn via denne lenken:

EDIALOG FRA KS

Privatpersoner vil ikke få svar på henvendelser på denne lenken. Lenken er kun ment for fastleger i andre kommuner.

Vaccination 5884515 1920

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Vaksinen er gratis og er frivillig å ta. Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Det er viktig at befolkningen er klar over at useriøre aktører kan utnytte situasjonen og tilby vaksiner mot betaling. Det er kun kommunene som får tildelt vaksine og kan tilby innbyggerne vaksinasjon.

Information on the coronary vaccine in different languages.

INFORMATION ON THE CORONARY VACCINE IN DIFFERENT LANGUAGES.
Vaccination 5868322 1920

Tiltaksplan

Faggruppen har utviklet en tiltaksplan for gjennomføringen for at den skal foregå effektivt og under gode smittevernsprinsipper. Informasjon om arbeidet vil bli fortløpende oppdatert på denne nettsiden.

Når vi mottar store forsendelser vil vi sette vaksinene så raskt som mulig og da kan det bli aktuelt å benytte større lokaler. Vaksineleveransene kommer med kort varsel inn til kommunen.

Alle som får time blir kontaktet / oppringt og det er viktig å forhåndsregistrere seg i skjema lagt ut på hjemmesida. Det er også mulig å ringe mellom kl. 13:00 og kl.14:00 hver dag. Se telefonnummer på forhåndsregistrering nedenfor.

Det reelle antall innbyggere som er vaksinert er noe høyere enn de vaksinene som kommunen setter. Sentrale myndigheter registrerer alle vaksiner som settes, inkludert helsepersonell som får vaksine på sykehuset. For å se fullstendig og oppdatert oversikt over antall innbyggere som er vaksinert, kan du gå inn på oversikten til Folkehelseinstituttet.

FHI: KORONAVAKSINASJONSSTATISTIKK
Sars Cov 2 5090264 1920

Ønsker du å ta vaksine?

FHI anbefaler å ikke vaksinere personer under 18 år.

Er du over 18 år og ønsker å ta vaksine skal du foreløpig ikke ringe kommunen eller fastlegen for å bestille time for vaksinering. Du vil få informasjon om hva du skal gjøre når det nærmer seg din tur. Dersom du ønsker å ta vaksinen, - og du har mottatt beskjed om at din tur nærmer seg, -så finner du skjema for registrering nedenfor.

Skjema for å bestille koronavaksine

SKJEMA FOR Å BESTILLE KORONAVAKSINE

Registreringstelefoner

Vi oppfordrer til å hjelpe eldre familiemedlemmer med å fylle ut bestillingskjemaet.

Skulle det være behov for hjelp til å fylle ut bestillingsskjemaet, så kan dere også ringe en av registreringstelefonene:

1.MOB REGISTRERING: 940 27 903
2.MOB REGISTRERING: 940 28 379

Registreringstelefonene er åpne fra mandag til fredag
mellom kl. 09:00 og 15:00.

Vaccine 5873170 1920

Innkalling til vaksinasjonstime

Dersom du har registrert deg her vil vaksinasjonsteamet ta kontakt med deg for å avtale time.

Hvem skal vaksineres først?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Vi følger FHI sine prioriteringer for hvilken rekkefølge det vaksineres, og starter med de eldste. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

FHI: PRIORITERINGSREKKEFØLGE
FHI: VAKSINERINGSSCENARIO

Helsepersonell

Kommunen kan benytte inntil 20 % av tildelte vaksinedoser til prioritert helsepersonell. Det prioriteres de med økt fare for smitte og som er kritisk vanskelige å erstatte, hvis de må isoleres eller settes i karantene.

Sted for koronavaksinering

Koronavaksineringen skal foregå i Brakkene på Kirkebygden skole.

Observasjonstid etter vaksinering

Observasjonstiden etter vaksinering er 20 minutter.

Har du spørsmål angående koronavaksineringen?

Har du spørsmål til koronavaksineringen i Våler kommune så kan du ringe sentralbordet på tlf: 69 28 91 00

TELEFON VÅLER KOMMUNE

Sentralbordet er åpent mandag til fredag mellom 09:00 og 15:00.

Koronavaksine på 1-2-3

KORONAVAKSINE PÅ 1-2-3

Her finner dere en kort informasjon om vaksinen mot koronasykdommen covid-19. Informasjonen finnes på flere språk.

Communication 5176960 1920

Frivillig innsats

Det er mange oppgaver som skal løses for at koronavaksineringen skal gå effektivt og sømløst. Dette er ikke noe Helse og velferd kan jobbe alene med. Hele kommunen mobiliseres og vi trenger din hjelp. De av dere som har anledning til å bidra med noe, kan melde seg via disse skjemaene. Eksempel på arbeidsoppgaver kan være dirigering av parkering, utdeling av munnbind, organisering av kø, spriting av arbeidsplassene etc.

FRIVILLIG HELSEPERSONELL
FRIVILLIG INNSATS

Løpende informasjon

Denne artikkelen kommer til å bli løpende oppdatert i løpet av vaksinasjonsperioden.

Les mer om Folkehelseinstituttets veiledning for kommunenes gjennomføring av koronavaksinering her:

FHI: SLIK SKAL KOMMUNENE GJENNOMFØRE KORONAVAKSINERING
FHI: KORONAVAKSINASJONSPROGRAMMET