Forside Aktuelt Kunngjøring: Kommuneplanens samfunnsdel

Kunngjøring: Kommuneplanens samfunnsdel

Oppdatert: 29.01.18

Våler kommune rullerer samfunnsdelen av kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel har betydning for alle kommunens roller, som tjenesteprodusent, myndighetsutøver, demokratisk arena og samfunnsutvikler. Den er ikke juridisk bindende, men legger føringer – et politisk grunnlag – for all annen planlegging  i kommunen.

 

Formannskapet vedtok 25. januar å legge forslag til planprogram for rullering av samfunnsdelen ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker.

Planprogrammet sier HVA kommunen ønsker å vektlegge i ny samfunnsdel, HVEM som tenkes involvert i planprosessen og HVORDAN planprosessen skal foregå.

 

HØRINGSBREV (PDF)
PLANPROGRAM (PDF)
SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
VEDTAK (PDF)
VÅLER KOMMUNES VISJON (PDF)

Vi ønsker at så mange som mulig av Vålers innbyggere deltar i planprosessen og ønsker oss uttalelser til planprogrammet.

Uttalelser fremsettes skriftlig og sendes til:

Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold, eller til

postmottak@valer-of.kommune.no

 

Høringsfristen settes til 16. mars 2018