Forside Aktuelt Nå kan du søke om midler

Nå kan du søke om midler

Oppdatert: 01.06.18

Driver du med frivillig aktivitet i Våler kommune? Nå kan du søke om økonomisk støtte

HVEM KAN SØKE?

Midlene kan tildeles lag, foreninger, firma/selskap eller enkeltpersoner. Midlene skal bidra til bredest mulig medvirkning og involvering. 

MERK: Det kan ikke søkes om midler til drift eller allerede pågående prosjekter/aktiviteter.

VILKÅR

-Egeninnsats/medfinansiering fra søker i løpet av tiltakets gjennomføringsperiode tilsvarende tildelt beløp.

-Hvis etterspurt av Våler kommune, må tiltakshaver kunne redegjøre for disponeringen av midlene underveis i tiltaket.

-Innsending av kort rapport fra tiltaket etter at det er avsluttet

TILSKUDD

Det kan søkes om, og tildeles, inntil kr. 25.000 pr. tiltak.

Søknaden må være skriftlig og inneholde:

-Kort beskrivelse av tiltaket, herunder hvilken målgruppe det retter seg mot, og hvilken effekt tiltaket forventer å ha.

-Framdriftsplan og budsjett, med angivelse av egeninnsats/medfinansiering

-Søknadsbeløp

-Navn på søker og ansvarlig kontaktperson (navn, adresse, telefonnummer og e-post)

-Andre relevante opplysninger, f.eks. samarbeidspartnere

Søknad sendes: postmottak@valer-of.kommune.no


SØKNADSFRIST

1. september.

BEHANDLINGSTID:

Søknadene behandles i møte i Oppvekst- og kulturutvalget i løpet av september.

 

Money 2696219 480