Forside Aktuelt Opptrapping av aktivitet i svangerskapsomsorgen, helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Opptrapping av aktivitet i svangerskapsomsorgen, helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Oppdatert: 20.05.20

​Vi har nå tilnærmet normal aktivitet i svangerskapsomsorgen, helsestasjonens- og skolehelsetjenesten. Tjenesten gjør nødvendige smitteverntiltak.

Svangerskapsomsorgen

Inntil videre og av smittevernhensyn vil:

  • Hjemmebesøk av jordmor erstattes fortrinnsvis med konsultasjon på helsestasjonen.
  • Svangerskapsoppfølging vil gå som planlagt, men den gravide må helst komme alene på konsultasjon. Nærmere avtale kan gjøres hvis andre skal delta.
  • Noen konsultasjoner kan erstattes av telefon- eller videokonsultasjoner.

Helsestasjonstjenesten

Inntil videre og av smittevernhensyn vil:

  • Hjemmebesøk av helsesykepleier erstattes fortrinnsvis med konsultasjon på helsestasjonen.
  • Noen konsultasjoner erstattes av telefonkonsultasjoner. Dette gjelder i hovedsak de konsultasjonene der barnet ikke skal vaksineres. Vi kontakter dere for nærmere avtale.
  • Kun én forelder kan være med på konsultasjonen såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet.
  • Søsken kan ikke være med på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken. De må ære symptomfrie.


Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er tilgjengelig på skolene som vanlig for alle elever og deres foreldre fra 27.04.20.

Se skolens hjemmeside for kontaktinformasjon.

Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten.

Hilsen Våler helsestasjon

VÅLER HELSESTASJON TLF.: 69 28 91 75

Kontakt

Våler helsestasjons- og skolehelsetjeneste
69 28 91 75
helsestasjonen@valer-of.kommune.no
Postadresse
Kjosveien 1, 1592 Våler
Besøksadresse
Bergskrenten 12, 1592 Våler