Forside Aktuelt Planarbeid for mulig etablering av store datasenter

Planarbeid for mulig etablering av store datasenter

Oppdatert: 25.04.18

Våler kommune har startet områderegulering av Gylderåsen. Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge for mulig etablering av store datasenter. Det varslede planområdet er på ca 2650 daa. Endelig avgrensning vil avgjøres i planprosessen.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 legges nå planprogram for områderegulering for Gylderåsen ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det samtidig om oppstart av planarbeidet.

Dokumentene til planen finner du under denne artikkelen og i ekspedisjonen på herredshuset i Kjosveien 1.

Innspill til planarbeidet sendes Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold eller postmottak@valer-of.kommune.no innen 8. juni 2018.


PLANPROGRAM
VEDTAK
SAKSFRAMSTILLING